Księga powtórzonego prawa 28

Pobierz

28 "Jeśli będziecie bezwarunkowo słuchać głosu Jehowy, swojego Boga, starannie przestrzegając wszystkich Jego przykazań, które wam dzisiaj daję, to Jehowa, wasz Bóg, z całą pewnością wywyższy was ponad wszystkie inne narody ziemi +.. Miejsce po księdze Psalmów i księdze Izajasza.. Czym są rzeczy niebiańskie wymagające oczyszczenia 1 pieczęć apokalipsy - opis (Księga Objawienia 6:1-2) Maria i Hanna - podobieństwo między ich słowami skierowanymi do Boga 211 26 Widzicie, ja kładę dziś przed wami błogosławieństwo i przekleństwo.. Księga Powtórzonego Prawa 28 Błogosławieństwo za wierność Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana , Boga swego , wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia , które ja ci dziś daję , wywyższy cię Pan , Bóg twój , ponad wszystkie narody ziemi .28.. Widzieliśmy tam nawet synów Anaka».. Nasi bracia napełnili nam serce strachem, mówiąc: Lud to jest liczniejszy i wyższy wzrostem od nas, miasta ogromne, obwarowane aż do nieba.. 4 "Błogosławione będą wasze dzieci .28 PAN uderzy cię też obłędem, ślepotą i otępieniem serca.. 2 Jeśli będziecie słuchać głosu Jehowy, swojego Boga, to spłyną na was, staną się waszym .Napełni cię Pan w obfitości dobrami z owocu twego łona, przychówkiem twego bydła, plonami pola, w kraju, o którym poprzysiągł przodkom twoim, że da go tobie.. Od 1 października 2020 czytamy Pismo Święte, codziennie 1 rozdział życiodajnego SŁOWA BOGA.Wykorzystano Najnowszy przek.28 Gdzież pójdziemy?.

00:19:42 W samej tylko Ewangelii Jana znajduje się ponad 100 aluzji lub odniesień do księgi powtórzonego prawa.

00:19:54Jun 9, 2022Nov 10, 2021Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok Księga Powtórzonego Prawa 1:1.. 29 I macaj o południu, jako zwykł macać ślepy w ciemnościach, a nie prostuj dróg twoich: i przez wszystek czas odnoś potwarz, a bądź gwałtem potłumion, ani miej, ktoby cię wybawił.Nov 11, 2021Pwt 28 1 Jeźli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Boga twego, strzegąc i czyniąc wszystkie przykazania jego, które ja dziś przykazuję tobie, tedy cię Pan, Bóg twój, wywyższy nad wszystkie narody ziemi.. 2 Spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego.. Pan otworzy dla ciebie bogate swoje skarby nieba, dając w swoim czasie deszcz, który spadnie na twoją ziemię, i błogosławiąc każdej pracy twoich rąk.Przeczytajmy razem całe Pismo Święte!. # 28:28 Serce oznacza umysł.. 2 I przyjdą na cię te wszystkie błogosławieństwa, i trzymać się ciebie będą, jeźli będziesz posłusznym głosu Pana, Boga twego.2 a po przejściu jordanu do ziemi, którą daje ci pan, bóg twój, postawisz wielkie kamienie i pobielisz je wapnem..

Spłyną na ciebie i spoczną...Księga powtórzonego prawa jest jedną z najczęściej cytowanych ksiąg w nowym testamencie, zajmując 3.

29 Będziesz chodził po omacku w południe, jak po omacku chodzi niewidomy, którego spowija mrok — i nie powiedzie ci się na żadnej z twoich dróg.. ← Pwt 21 Pwt 23 → Odsłuchaj Zobacz rozdziałBiblia-OnLine.pl - Internetowa Biblia w twoim komputerze.. Oto słowa, które Mojżesz wypowiedział do całego Izraela po tej stronie Jordanu na pustyni, na równinie, naprzeciw Morza Czerwonego, pomiędzy Faran, Tofel, Laban, Chaserot a Dizahab [kometarz do wersetu].Jan 25, 2022Księga Powtórzonego Prawa podkreśla jednak, że muszą znajdować dla nich czas.. "Słowo, które się stało do Jeremijasza od Pana, gdy do niego król Sedekijasz posłał Fassura, syna Malchyjaszowego, i Sofonijasza, syna Maasejaszowego, kapłana, aby rzekli:"Jun 15, 2022Księga Powtórzonego Prawa 28 - Bóg żyje Biblia Cytaty Historia Q&A Dowody Media Blogi Wybór redakcji Dzień Pojednania (Jom Kippur) w świetle Hebrajczyków 9.. 3 Będziesz błogosławiony w mieście, błogosławiony .28 "Jeśli będziecie bezwarunkowo słuchać głosu Jehowy, swojego Boga, starannie przestrzegając wszystkich Jego przykazań, które wam dzisiaj daję, to Jehowa, wasz Bóg, z całą pewnością wywyższy was ponad wszystkie inne narody ziemi+..

Zawiera między innymi przepisy prawa, które Bóg podyktował Mojżeszowi na górze Horeb (tzw. kodeks deuteronomiczny), poprzedzone Dekalogiem.

29 I rzekłem wam: Nie drżyjcie, nie lękajcie się ich.28 Niechaj cię skarze Pan odejściem od rozumu, i ślepotą, i szaleństwem.. W księdze tej .Księga Powtórzonego Prawa.. 1 Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi.. Za to, że jej gwałt zadał, nie będzie jej mógł porzucić przez całe swe życie.. 30 "Kiedy wszystkie te słowa spełnią się na was — błogosławieństwa i przekleństwa, które dałem wam do wyboru+ — a potem przypomnicie je sobie* + wśród wszystkich narodów, między którymi Jehowa, wasz Bóg, was rozproszy+, 2 i wrócicie do Jehowy, swojego Boga+, i razem ze swoimi synami będziecie całym sercem i całą duszą* słuchać Jego .Jeśli więc pilnie będziesz słuchał głosu Pana, Boga swego, wiernie wypełniając wszystkie Jego polecenia, które ja ci dziś daję, wywyższy cię Pan, Bóg twój, ponad wszystkie narody ziemi.. (2) I spłyną na ciebie, i dosięgną cię wszystkie te błogosławieństwa, jeżeli usłuchasz głosu Pana, Boga twego.Feb 15, 2021Księga Powtórzonego Prawa.. 2 Jeśli będziecie słuchać głosu Jehowy, swojego Boga, to spłyną na was, staną się waszym udziałem* wszystkie te błogosławieństwa+: 3 "Błogosławieni będziecie w mieście i na polu+.. Zobacz algorytmicznie wygenerowane tłumaczenia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt