Utwórz parafrazy słowotwórcze następujących wyrazów pochodnych

Pobierz

Analizując budowę słowotwórczą wyrazu pochodnego, szukamy przede wszystkim jego bezpośredniego "przodka", czyli wyrazu podstawowego.. po południu - popołudniówka, pod brodą - podbródek Wyrazu pochodny składa się z całości albo części wyrazu podstawowego, czyli TEMATU, który jest nazywany PODSTAWĄ SŁOWOTWÓRCZĄ, do której dołączany jest FORMANT.. Nie ma w tym również żadnych ograniczeń.. Wyykorzystaj informacje o funkcjach formantów zawarte w tabelce na s 56 57 parafrazy : miejsce w którym gra sie w gry komputeroweten kto pisze teksty piosenekto co kopiujeTabelka w zdjeciuPlis na jutro daje naj .. wymysł - 'coś, co zostało wymyślone'.. Wypisz oboczności: groszek, kwiatowy, odpis, mędrzec, stolik, najładniejszy.. W wyrazach pochodnych oddziel formant od tematu słowotwórczego.. Parafrazuj.pl pomaga za każdym razem znaleźć idealne słowo dzięki wbudowanej funkcji słownika, aby łatwo zmieniać poszczególne wyrazy.. Wyodrębnij część wspólną wyrazu podstawowego i pochodnego - to podstawa słowotwórcza.. PARAFRAZA SŁOWOTWÓRCZA - opis wyjaśniający znaczenie wyrazu pochodnego (derywatu), zawierający wyraz podstawowy.. Kłopoty z wyrazami… Pojawiają się w trakcie analizy takich słów, jak np.2.. szklarz - 'ten, kto szkli'.. Dopisz wyrazy podstawowe.. Wyrazy pochodne o wspólnym znaczeniu słowotwórczym, tworzą kategorie znaczeniowe.Opublikowano 13.05.2018 na ten temat Polski from Guest..

Napisz parafrazy słowotwórcze powstałych wyrazów.

Oddziel podstawę słowotwórczą od formantu.. a) ………………………………………………….. - ruszać - …………………………………………………….Z podanych wyrazów pochodnych wypisz: parafrazę słowotwórczą, wyrazy podstawowe, tematy słowotwórcze, formanty oraz oboczności.. Pamiętaj, że muszą one zawierać wyraz podstawowy.. Parafraza słowotwórcza: mały stół(5p) wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza granie to że ktoś gra marynarz człowiek zajmujący się morzem łapka mała łapa Zieleń 0 cecha rzeczy zielonej nauczycielka kobieta nauczyciel 3.. Utwórz je za pomocą przedrostków: "na", "do", "prze".mówić.pisać.czytać.znaczyć.malować .prosić.pisany.pyszny.jechać.trzymać 4. nos - nosowy, pion - pionowy, rower - rowerek Podstawa słowotwórcza zwykle różni się od wyrazu podstawowego - pojawiają się oboczne samogłoski albo spółgłoski.. Wskaż ewentualne oboczności.. W tym celu sformułuj odpowiednie parafrazy słowotwórcze.. Za chwilę - zajmiemy się wyrazami złożonymi, ale najpierw - krótko o problemach.. 3" itp. jako odsyłaczy, odnośników do informacji zawartych w tekście wcześniej i numerowanych, np. "pkt 1", "pkt 2", "pkt 3".formie wyrazu pochodnego zawarta jest forma wyrazu bazy (zwykle jego temat fleksyjny) a w znaczeniu zawiera się, przynajmniej częściowo, znaczenie wyrazu bazowego..

Wpisz w tabelę temat słowotwórczy i formant w podanych wyrazach pochodnych.

Ułóż parafrazę słowotwórczą.. kobieta krawiec.. - rozwiń tylko grupę podmiotu Lwica odpoczywa.. +0 pkt.1.. WYRAZ/Y MOTYWUJĄCY/E - wyraz, od którego został utworzony dany wyraz pochodny.. Wyrazy to: Łakomstwo, średniowiecze, śmiałek, maluch, nadbrzeże, wampirzyca, chłopisko, mieszkanka, ptactwo oraz Stanisława.Jak dokonać analizy wyrazu pochodnego?. człowiek zajmujący się rolą.. Utwórz po pięć wyrazów pochodnych przez dodanie różnych przedrostków.I dlatego nie należy stawiać po nim kropki….. Do podanych wyrazów pochodnych dopisz podstawowe.. cecha rzeczy białej.. (8p) (przykładowe odpowiedzi) -isko składowisko miejsce gdzie się coś składa -arnia spalarnia miejsce gdzie się spala -ik fotelik mały fotel -ość otyłość cecha kogoś otyłego 4.Do tej pory analizowaliśmy wyrazy proste, to znaczy takie, które mają po jednej podstawie słowotwórczej (każdy wyraz pochodny powstał tylko od jednego wyrazu podstawowego).. Przykład: Wyraz pochodny do analizy: stolik.. Utwórz wyrazy pochodne od poniższych a. b. brudzić - .. bielić trzymać - .. czernić myć - .. czerwienić nieść - .. jaśnieć 3.. Możesz przepisać wiele zdań i fraz podczas jednej sesji.WYRAZ POCHODNY to wyraz utworzony od wyrazu podstawowego.. W tym sensie może być tak, że jakiś wyraz jest jednocześnie motywowany przez więcej niż jedną bazę..

Do podanych wyrazów podstawowych dopisz wyrazy pochodne.

Od razu widać, czym się od siebie różnią, a w czym są podobne.. W podanych przykładach podkreśl rdzeń i wypiszUtwórz parafrazy słowotwórcze do wyrazów: kotek-najeść się- .. Natalia on napisz opowiadanie z następujących wyrazów arbuz papuga meduza struś góry kogut klucz piuropuz ; Katherine on Rozwiń podane zdania zgodnie ze wskazówkami.. kot-kotek kresk/a-kreskowanie jechać-dojechać.Jun 22, 2020zad.3 Od podanych wyrazen przyimkowych utwórz pochodne przymiotniki przed szkolą-pod warszawą-nad morzem-na rogu-zad.4 Za pomocą róznych przedrostków utwórz ppo trzy czasowniki pochodne od następujących czasowników; pisac-gotowac-prosić-kłócic-wołac-uczyć-spać-zad.5 Dopisz pasujacy wyraz .Nazwij kategorię słowotówrczą.Napisz parafrazę słowotwórczą podanych wyrazów pochodnych i zapisz wyrazy podstawowe.. pisać - pisarstwo, dom - domownik, biegać - bieżnia, cukier - cukierniczka SŁOWOTWÓRSTWO to nauka, która zajmuje się budową wyrazów pochodnych, ich relacjami formalnymi i znaczeniowymi z wyrazami podstawowymi oraz wyjaśnia pochodzenie wyrazów.Utwórz wyrazy pochodne ,którymi zmaczenie opisują poniższe parafrazy słowotwórcze ..

Utwórz rodzinę wyrazów od wyrazu ręka.

Za pomocą wskazanych przyrostków utwórz rzeczowniki.. np. domek - dom.3.. np. domek - 'mały dom'.. Wyraz: ogrodowy, naukowiec, papierowy, starość, praktykantka, kucharka- Temat słowotwórczy- Formant.parafrazy słowotwórcze wyrazów pochodnych dla: klimatyzator, lotniskowiec, odtwarzacz, serwisant.. Możesz sparafrazować nieograniczoną liczbę tekstu w ciągu dnia.. Zaznacz rdzeń i oboczności.. gotowanie.. derywacja.. W wyrazach pochodnych podkreśl podstawy słowotwórcze i zaznacz głoski oboczne (jeśli takie występują).. Znaczenie słowotwórcze "definicja" wyrazu pochodnego zawierająca wyraz podstawowy, np. mrozik - "mały mróz", Kategoria słowotwórcza.Analiza słowotwórcza wyrazu - jedno z zagadnień słowotwórstwa (dziedziny językoznawstwa ).. - W rozmaitych protokołach, sprawozdaniach czy tekstach urzędowych itp. prawie zawsze używa się zapisu "Ad.. przyrostek .. wyrazy pochodne.. Question from @Marikamala1234 - Szkoła podstawowa - Polskidwie podstawy słowotwórcze połączone wrostkiem -o-, -i-, -y- np. mroz-o-odporny.. Formacje słowotwórcze z sufiksem -arz są tworzone zarówno od podstawZobacz 1 odpowiedź na zadanie: podaj parafrazy słowotwórcze od wyrazów :kucharka, dostojeństwo .Wyraz pochodny składa się z podstawy słowotwórczej i formantu/ów.. .Wyraz pochodny może być tworzony także od wyrażenia przyimkowego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt