Wskaż poprawną odpowiedź przeczytana wypowiedź jest tekstem

Pobierz

1 ocena | na tak 100%.. A.utwory liryczne sąą zawsze bardzo krótkie B.współczesne…, Pomogłeś studenci uzyskać odpowiedź mu potrzebne.ZESTAW II - LIRYKA Tekst I Ludzie są jacy są Ludziom niewiele się marzy Mało chcą, grzecznie śpią Przegrani, trwożni1, szarzy A mnie gna, goni mnie Myśl, że coś w końcu się zdarzy Że lśni w noc okno, gdzie Jest Dulcynea2, moja nadzieja Moja nadzieja, moja nadzieja Nieprawda, że Ostatni błędny rycerz zasnął Że jego duch U Elizejskich3 stoi bram On żyje wciąż Za zbroję ma uczciwość własną Precz rzucił miecz Lecz honor - honor ma ten sam Obcy mu spokój święty .. B. estetyki.. Nowe pytania.. 1.a) Występują w nim wyłącznie postaci i wydarzenia historyczne.. d) Występuje mocno zaznaczony punkt kulminacyjny, który jest jednocześnie momentem przełomowym w życiu głównego bohatera.. A przecież Persowie okazali się w owym dniu bardzo dzielni, bo wszyscy wytężali swe siły z obawy przed Kserksesem, każdy też sądził, że król na niego będzie patrzył.. Jaki wniosek na temat liryki jest zawarty w ostatniej części tekstu?. Większość nieprzyjacielskich okrętów pod Salaminą zatopiono.. c) Czas akcji jest umieszczony na tle przełomowych wydarzeń i występuje inwokacja.. B. opowiadaniem C. instrukcją.. Niedziela, 23 września Maciek jest kibicem piłki nożnej i zawsze stara się siedzieć jak najbliżej boiska, żeby wszystko dokładnie widzieć.Wskaż poprawną odpowiedź : 1. b)pięknie,na,nawet,ach..

Wskaż poprawną odpowiedź.

Nauczycielka w liceum z 5-letnim doświadczeniem.. d)pięknie,ma,nawet,na zmianę.. Nauczyciel.. A - krawędź podstawy sześcianu i graniastosłupa V - objętość sześcianu = 64 cm³ = a³ .. Odp D jest fałszywa.. Uchwała Sejmu polegająca na odwołaniu Rady Ministrów przez Sejm, przy jednoczesnym zgłoszeniu kandydata na nowego Prezesa Rady Ministrów to: a) wotum zaufania b) wotum nieufności c) konstruktywne wotum nieufności d)votum separatum.. Matematyka, opublikowano 06.06.2018.. Wskaż poprawną odpowiedź.. Kocham gotowanie i francuską literaturę.Dostarczając odpowiedzi lub odpowiedzi na pytania Polski hehe 1.wskaż poprawną odpowiedź na poniższe pytanie.. Szereg zawierający wyłącznie wyrazy należące do nieodmiennych części mowy to : a) piękny,mój,ma,na.. zdania fałszywe zapisz poprawnie w zeszycie.Wskaż poprawną odpowiedź: Nieprawdą jest, że komórki glejowe: a. odżywiają neurony B. nie przewodzą impulsów nerwowych C. tworzą strukturalno-funkcjonalną podstawę dla neuronów; D. pełnią funkcję ochronną dla neuronów.1) Zbiorowość ludzi odwołujących się do wspólnej historii i wspólnego pochodzenia, przywiązana do tej samej tradycji i kultury to: a) społeczeństwo b) naród c) stowarzyszenie d) konsorcjum 2) Przedstawiony mural nawiązuje do wydarzeń upamiętnionych podczas: a) Narodowego Święta Niepodległości b) Narodowego Dnia Pamięci .Wskaż poprawną odpowiedź..

zad 2 wskaż zdania prawdziwe .

Który typ mięśnia NIE był zaangażowany w reakcję, dzięki której chłopiec uniknął uderzenia piłką?. Odpowiedź na zadanie z Między nami 3.. D. zapisem rozmowy.. Question from @cbwpa35ttj - PolskiApr 19, 20213. c)piękny,na,nawet,zmiennie.. Odpowiedz.. b) Występują w nim postaci i wydarzenia fikcyjne.. Odpowiedź Guest..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt