Kultura polskiego oświecenia prezentacja multimedialna

Pobierz

Shopping.OSWIECENIE -PREZENTACJA.. O stronie.Kultura polskiego oświecenia była bardzo zbliżona i właściwie w dużym stopniu zależna od oświecenia europejskiego.. Polecenie 1.. Nurt głoszący kult rozumu i wiedzy.. SZTUKA OŚWIECENIA.. Polska 2.. Nasze cele: -znać najwybitniejszych przedstawicieli oświecenia i ich dokonania -rozumieć, jaki wpływ na polską kulturę wywarł …Podstawowym założeniem oświecenia była wiara w ludzki rozum i przekonaniem, że to człowiek panuje nad światem.. Szczególną wagę …Oświeceniowy światopogląd stawiał na rozum i zmysłowe poznanie.. Zapoznaj się z prezentacją, a następnie wykonaj kolejne polecenia.. - powstawało na terenie Galicji, czyli w zaborze austriackim.. Ludzie w oświeceniu skupiali się na badaniach naukowych …Jak rozpoczęło się polskie oświecenie?. Symetria, umiar i powrót do antyku.. kultura oświecenia.ppt na koncie użytkownika lintu • folder Prezentacje multimedialne - historia cz. II • Data dodania: 14 kwi 2015Plik Sapere aude!. Wymyśl pytanie na kartkówkę związane z …oświecenie epoka okres w kulturze w Europie w latach oświecenie w Polsce w latach ok. oświecenie katolickie połączenie idei czym było …Oświecenie w Polsce można podzielić na trzy fazy: Fazy oświecenia w Polsce.. Zdjęcia - .. Upadek Rzeczpospolitej.6 klasaI.. kultura oświecenia.ppt na koncie użytkownika mosag • folder Prezentacje multimedialne - historia cz. II (robjaw2) • Data dodania: 24 paź 2013 Literatura koncentrowała się wokół ważkich zagadnień społecznych i obyczajowych, a jej zadani.Plik Sapere aude!.

Kultura polskiego oświecenia.

Ówcześni mówili często o swych …Prezentacja z Historii, (Oświecenie w Polsce)kl 3dG - YouTube.. Prezentacja z Historii, (Oświecenie w Polsce)kl 3dG.. Filmy są powtórzeniem wiadomości z danego tematu, zgonie z .Temat: Kultura polskiego oświecenia.. Nurt głoszący kult rozumu i wiedzy.. Oświecenie, określane często jako wiek rozumu, wiek filozofów, wiek światła - prąd kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na …Prezentacja 1.. Zapoznanie z …wymienię najwybitniejszych przedstawicieli polskiego oświecenia, * dowiem się, jak król Stanisław August Poniatowski wpłynął na rozwój kultury polskiej, * …Oświecenie Oświecenie- określane często jako Wiek Rozumu to prąd kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata .. Prezentację opracowała.. Utrwalając lekcję, będziesz musiał/musiała odczytywać notatki zawarte w podręczniku, wykonywać ćwiczenia/polecenia, również w …Plik Sapere aude!. kultura oświecenia.ppt na koncie użytkownika tefek • folder Prezentacje multimedialne - historia cz. II • Data dodania: 24 maj 2012Prezentacja multimedialna.. OŚWIECENIE Europa XVII - XVIII w. Helena Tomaszewska.. KLASYCYZM KLASYCYZM KLASYCYZM KLASYCYZM KLASYCYZM KLASYCYZM KLASYCYZM …Projekt "Uczymy się razem" ma na celu wspomożenie uczniów w nauce historii, biologii i geografii..

Architektura i sztuka polskiego oświecenia .

wczesna od lat 40.. - główny nacisk kładziono na rozwój nauki i literatury, który miał donieść …Kultura polskiego oświecenia kultura- ważne wydarzenia Nurty filozoficzne Oświecenie Sztuka Rokoko klasycyzm oświecenia -założenie Teatru Publicznego w Warszawie …Kultura polskiego oświecenia.Podręcznik Wczoraj i dziś, wyd.. Nie ma w naszych dziejach takiego wydarzenia (politycznego czy artystycznego), które należałoby uznać za datę początkową …Termin "Oświecenie" Oświecenie było pierwszą epoką w nowożytnych dziejach formacją kulturową całkowicie świadomą swego istnienia.. Oświecenie w Polsce obejmuje lata …(prądy filozoficzne) polskiego oświecenia w perspektywie literatury europejskiej (swoiste cechy polskiego oświecenia, uniwersalizm i rodzimość).. W rozumieniu szerszym: epoka …Plik Sapere aude!. kultura oświecenia.ppt na koncie użytkownika Pallea • folder Prezentacje multimedialne - historia cz. II • Data dodania: 27 kwi 2015* * * * * * * * * * * * * * OŚWIECENIE - okres w dziejach kultury europejskiej od końca XVII do schyłku XVIII wieku.. Oświecenie określano jako: wiek rozumu, wiek filozofów lub wiek oświecony.. kultura oświecenia.ppt na koncie użytkownika fotoskan • folder Prezentacje multimedialne - historia cz. II • Data dodania: 26 maj 2016Plik Sapere aude!.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt