Program zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej

Pobierz

Wszystkie lekcje odbywają się na terenie SP8.Terminy zajęć pozalekcyjnych - organizacyjnych: 1. piłka koszykowa - prowadząca mgr Joanna Skowron - 21.09.2016r.. Cele ogólne: • wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego uczestników zajęć • zaspokojenie potrzeb ambitnych sportowo uczniów w procesie edukacyjnym • wdrażanie młodych zawodników do opanowania podstawowych zachowań w ramach taktyki indywidualnej i zespołowejnabyć umiejętności związane z techniką oraz podstawami taktyki podstawowych gier sportowych : piłki nożnej , piłki ręcznej , siatkówki oraz koszykówki Wiadomości: Uczeń powinien poznać : potrzeby własnego organizmu miejsca bezpiecznych zabaw przepisy gier i zabaw oraz przepisy gier sportowych Działania wychowawcze.. Opanowanie i doskonalenie umiejętności technicznych z zakresu gier zespołowych.. tylem do partnera - podaje pilke rzutem m. wlasnymi nogami Sklon w przod z energicznym uderzeniem pilka w podloge .kategoria: konspekt lekcji Program zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej autor: Wojciech Mazur kategoria: plany pracy Akceptacja osób niepełnosprawnych poprzez sport autor: Ewelina Sacała kategoria: artykuł Regulamin mini-rozgrywek w koszykówkę uliczną autor: Ewelina Sacała kategoria: opracowanie Postawa siatkarska.. Ø zasad rozgrywania przewag 2:1, 3:2. więcej » Roczny plan dla szkoły ponadgimnazjalnejZajęcia organizacyjne zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej i siatkowej dziewcząt Harmonogram zajęć organizacyjnych z piłki koszykowej i siatkowej dziewcząt w roku szkolnym 2017/2018 Zajęcia organizacyjne dotyczące terminu zajęć pozalekcyjnych z piłki koszykowej dziewcząt odbędą się 19 września 2017 r. (wtorek) o g. 14.10 na hali sportowej.ze zwodami ciała z piłką i bez piłki, pomiędzy rozstawionymi pachołkami na różne sposoby, przed linią pola karnego wykonanie zwodu i strzał na bramkę..

Jest to sekcja piłki siatkowej dziewcząt.

Boiska do siatkówki powstają nieomal wszędzie, a co najważniejsze coraz więcej ludzi ogląda spotkania siatkówki plażowej.. Ø kozłowania w postawie wysokiej i niskiej oraz w styczności z obrońcą.. zabawy rzutne.. Konspekt lekcji wychowania fizycznego z minipilki siatkowejW parach z pilkami: Cwiczacy.. Dzieje się tak dlatego, że sport ten łączy przyjemny wypoczynek w okresie letniego urlopu z możliwością uczestniczenia w widowisku, będąc jego aktywnym uczestnikiem lub widzem.. Doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej.. zabawy rzutne, skoczne gry i zabawy szybkościowo - zwinnościowe.. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym.. Wzbogacenie uczniów w wiadomości dotyczące: przepisów gry, sędziowania.. Kształtowanie sprawności ogólnej i specjalnej z zakresu piłki nożnej.. Ogólna koncepcja programuWŁASNY PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z MINIPIŁKI SIATKOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS IV- VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z MINISIATKÓWKI ZAWIERA: Wstęp.. Bliższych informacji udziela mgr Joanna Skowron.Program jest wdrażany w Zespole Szkół Ogólnokształcących Szkole Podstawowej im..

Cele edukacyjne zajęć 1.

Zajęcia prowadzone są już kolejny rok i by ułatwić sobie pracę stworzyłam program autorski, który ma mi w tym pomóc.. Ø zasad wykonywania zasłon, gier dwójkowych.. Odbicia piłki sposobem oburącz górnym.. Ćwiczenia dla bramkarza:Program sportowych zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej dla chłopców klas I - III Gimnazjum w Starzynie.. 2) opanować i doskonalić umiejętności i postawy w zakresie: Ø .Roczny plan zawiera etapy nauczania elementów piłki siatkowej w poszczególnych klasach gimnazjalnych.. Do placówki uczęszcza 122 uczniów.. Postawa siatkarska.. pokaz i objaśnienie prawidłowej postawy: niskiej, wysokiej, pokaz i objaśnienie poruszania się po boisku, gry i zabawy doskonalące.. pokaz i objaśnienie prawidłowej postawy: niskiej, wysokiej pokaz i objaśnienie poruszania się po boisku gry i zabawy doskonalące 3.. Realizacja zadań wychowawczych szkoły wymaga stwarzania warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów, dostosowania działań do ich potrzeb, rozwijania ich zainteresowań.I.. Treningi z piłki koszykowej rozpoczną się od 28.09.2016r.. Zabawy oswajające z piłką.. Program, który napisałem, skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów szkoły podstawowej, którzy chcą rozwijać, poza obowiązkowymi lekcjami wychowania fizycznego, swoje umiejętności z zakresu gry w piłkę siatkową..

Piłka siatkowa dziewcząt - program.

Ø zasad zbiórki piłki z tablicy i podania do szybkiego ataku.. Posiada salę gimnastyczną o wymiarach 11m x 22m z zapleczem z szatniami i sanitariami oraz boisko asfaltowe o wymiarach 20m x 40m.Z roku na rok przybywa zawodników, sponsorów.. Doskonalenie elementów technicznych i taktycznych z zakresu piłki nożnej.. Realizacja zadań wychowawczych szkoły wymaga stwarzania warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów, dostosowania działań do ich potrzeb, rozwijania ich zainteresowań.Tematyka zajęć 1.. Plan lekcji, który należy zrealizować w czasie roku szkolnego z podziałem na sekwencje i ilość godzin oraz przewidywane efekty jakie powinien osiągnąć uczeń.. Program działań ukierunkowanych na indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym .Mała liga piłki siatkowej i tenis stołowy.. (środa) godz. 14.10 .. Ø rzutu w wyskoku i z biegu.. Motywacja uczestniczenia w zajęciach sportowych poprzez samokontrolę, samoocenę oraz wyróżnianie uczniów osiągających najlepsze wyniki sportowe.. 5.Wychodząc temu naprzeciw prowadzę w szkole, w której pracuję, zajęcia pozalekcyjne..

Podstawy do opracowania programu.

zabawy skoczne, gry i zabawy szybkościowo - zwinnościowe.. Tadeusza Kościuszki w Targowisku.. Zawodników i kibiców łączy .ZAOZENIA PROGRAMU Organizacja zajec pozalekcyjnych z pilki siatkowej wynika z zapotrzebowania uczniow na tego typu aktywnosc sportowa oraz.. Wyrzut piłki z linii bocznej: wyrzut piłki z miejsca do partnera, wyrzut piłki z marszu i z biegu, wyrzut piłki na odległość.. Cele ogólne i szczegółowe.. Szkoła położona jest na terenie wiejskim.. Zajęcia obejmują szkolenie z zakresu piłki siatkowej i ogólnego rozwoju sportowego.. Dla uczennic Gimnazjum ,aby umożliwić wszystkim uczniom chętnym i uzdolnionym realizacje zainteresowań siatkarskich.Poza zajęciami przewidzianymi w realizacji podstawy programowej nauczania uczennice w ramach lekcji szkolnych mają 4h wychowania fizycznego oraz dodatkowo 12h zajęć sportowych prowadzonych przez trenera.. Zadania ogólne i szczegółowe (treści nauczania).. Opis założonych osiągnięć ucznia.. Szkoły mistrzostwa sportowego działają przy klubach dzieląc szkolenie siatkarza pomiędzy klub i szkołę.. układanie dłoni na piłceOpracowałam program zajęć pozalekcyjnych z piłki siatkowej dla uczniów Gimnazjum, aby umożliwić uzdolnionym uczniom realizację zainteresowań siatkarskich.. Z diagnozy, którą przeprowadziłam na temat zainteresowań sportowych uczniów naszej szkoły wynikało, że 63% ankietowanych chciało doskonalić swoje umiejętności na zajęciach siatkówki.Feb 18, 2022Realizacja treści programu odbywać się będzie na zajęciach pozalekcyjnych, w wymiarze 1 godziny zegarowej tygodniowo, adresowany jest on zarówno do dziewcząt jak i chłopców, klas I-III liceum ogólnokształcącego.Zabawy oswajające z piłką.. Opracowałam program zajęć pozalekcyjnych pod nazwą Gimnazjalna Liga Piłki Siatkowej Dziewcząt.. Procedury osiągania celów.Ø gry 1 x 1.. Jest on oparty o własne doświadczenia, niezbędną wiedzę zdobytą podczas studiów oraz ze specjalistycznej literatury..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt