Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego

Pobierz

Ewelina.. plan został sporządzony w oparciu o : ,,Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z .W okresie stażu nauczyciel kontraktowy realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania określone w przepisach § 7 ust.. 03 luty 2008.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. W pracy nauczyciela rozwój zawodowy jest ważnym czynnikiem dodatkowo motywującym do podejmowania nowych wyzwań.. przepisu nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w .Plan rozwoju na nauczyciela mianowanego.. mgr Anna Katarzyna Orzechowska.. 10 września 2018.. Po nawiązaniu stosunku pracy po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego , nauczyciel nie może rozpocząć stażu do końca danego roku szkolnego.planu rozwoju zawodowego zatwierdza ten plan, .. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności: ( Rozporządzenie z 26.07.2018) Ważne!. Zdobycie stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego.. 15 stycznia 2015.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Agnieszka Gurgielewicz.. Polecane teksty: 85% Kara śmierci w Polsce tak czy nie.. Rozpoczęcie stażu: 01.09.2019 r. Zakończenie stażu: 31.05.2022 r. WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 26 LIPCA 2018r.Załączamy do niego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego..

85% Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

Miejsce pracy: Przedszkole nr 5 w Szamotułach.. Staż na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy .. Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.Staż na stopień nauczyciela mianowanego będzie trwał 2 lata i 9 miesięcy.. Publikacja w portalu Literka jest jednym z elementów realizacji mojego planu rozwoju zawodowego.. W świetle ww.. 10.Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegająceg się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Pobierz (pdf, 152,4 KB) Podgląd treści.. Imię i Nazwisko: Jagoda Łuczak Stanowisko: Nauczyciel wychowania przedszkolnego Nazwa placówki: Przedszkole Samorządowe "Akademia Pana Klekasa" w Osiecznej Dyrektor przedszkola: mgr Edyta P.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2021r.. NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Moniuszki 7, 12-230 Biała Piska.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.Dotyczy awansu nauczyciela na stopień "mianowanego" z zakresu j. angielskiego, WOSu i WDŻu..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela matematyki.

Tosia i przyjaciele (pakiet II) 1999,00 zł.Przedstawiam mój plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego.. Materiał pomocniczy do planu rozwoju - dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.. W tym roku zaczynam mianowanie, dlatego postanowiłam podzielić się z Wami moim planem rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Szkoła Podstawowa .. Imiona i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Katarzyna Orzechowska.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Poza tym niewielka podwyżka .PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. Płock.Analizowanie wypełnianych przez nauczycieli arkuszy samooceny Udostępnianie materiałów i pomocy dydaktycznych Cały okres stażu Dokumentacja Scenariusze zajęć Zdjęcia, filmy 2.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r. Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r. Posiadane kwalifikacje:Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego.. Poza tym niewielka podwyżka .Po drugie wymagania- od nauczyciela na zakończenie stażu wymaga się..

pkt.4 a85% Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego".Okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05.2023 roku.. Imię i nazwisko: mgr Teresa Liberska.. 31 stycznia 2018.. Do tego zapis w Karcie Nauczyciela mówiący, że "Art. Dyrektor: mgr Maria Jaskuła.. Aneks powstał w powodu zmiany miejsca pracy.. EduSensus Wspomaganie rozwoju.. Opiekun stażu: mgr Beata T. Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy Data .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego - muzyka Anna Sieńkowiec nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Cele i zadania 1. w czasie odbywania stażu zamierzam a) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy b) uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.. 85% Turniej sprawnościowy- Mistrz żonglerki i mistrz rzutów .. Aneta Rybowicz; Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - muzyka, plastyka Jerzy SowaSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Opracowano w oparciu o akty prawne: 1..

86% Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Aleksandra Kanios-Kita; Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: XXXXXXXXX.Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego.. Prawidłowo skonstruowany plan rozwoju zawodowego pozwoli na efektywne wykorzystanie tych 2 lat i 9 miesięcy.. Iwona Grzelczak; Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.. Przypominam, że nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu 2 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela mianowanego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans zawodowy na stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu: od 01.09.2019 roku do 31.05.2022 roku mgr paulina lasota 13 plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ nauczyciela mianowanego okres stażu: od 01.09.2020 roku do 31.05. termin rozpoczęcia stażu: 01.09.2006. czas trwania stażu : 01.09.2006 - 31.05.2009. nauczany przedmiot : język polski i historia.. UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ.. W pracy nauczyciela rozwój zawodowy jest ważnym czynnikiem dodatkowo motywującym do podejmowania nowych wyzwań.. Ewelina.. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły, uwzględniający wymagania, o których mowa w art. 9g ust.. 2023 rokuWitajcie!. Zawiera on niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej placówce.. Umieszczenie planu rozwoju na str. przeznaczonych dla nauczycieli Termin realizacji: 2014/2015 Dowody realizacji: Wymienienie w sprawozdaniu strony, na której umieszczony jest plan rozwoju § 8. ust.2.. Wzbogacanie osobistego warsztatu pracy.. Podniesienie efektywności działań wychowawczo - opiekuńczych.. 15 stycznia 2015.. Rozpoczynasz go na wniosek wraz z początkiem roku szkolnego (nie później niż w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć) dołączając do niego plan rozwoju zawodowego, który dyrektor zatwierdzi lub zwróci do poprawy.prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2021.. :-) Wiem, że bardzo wiele z Was skorzystało z mojego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Prawidłowo skonstruowany plan rozwoju zawodowego pozwoli na efektywne wykorzystanie tych 2 lat i 9 miesięcy.. Biała Piska, wrzesień 2019.. Czytaj dalej.. Okres stażu: 01.09.2019-31.05.2022.Dowody realizacji: Filmiki, zdjęcia, potwierdzenia nauczycieli Zamieszczenie w Internecie planu rozwoju zawodowego 1.. NAUCZYCIELA MIANOWANEGO..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt