Podaj przykłady substancji chemicznych

Pobierz

2010-04-06 17:46:18Oznakowanie i substancje toksyczne.. Naftalen jest pozyskiwany ze smoły węglowej.-m lucerna - buraki - koniczyna - jęczmień - kukurydza - rzepak - rośliny strączkowe.. • dokonaj charakterystyki poszczególnych rodzajów zatruć- foliogram nr 43.Jan 18, 2022określić właściwości poznanych substancji zidentyfikować substancje, wykorzystując ich właściwości zidentyfikowć substancje na podstawie schematów przebiegu ich reakcji.. Pierwsze wzmianki o stosowaniu .Feb 14, 2021 Czynniki chemiczne w środowisku pracydwutlenek węgla(CO2) dwutlenek azotu(NO2) dwutlenek siarki(SO2) substancje proste to pierwiastki zbudowane z takich samych atomów lub cząsteczek,pierwiastki nie można rozłożyć na substancje prostsze.substancje złożone to związki chemiczne zbudowane z rożnych atomów połączonych ze sobą.Związki chemiczne można rozłożyć na pierwiastkiDo właściwości fizycznych należą np.: stan skupienia, barwa, przewodnictwo cieplne, przewodnictwo elektryczne, rozpuszczalność w rozpuszczalnikach polarnych lub niepolarnych i inne - charakterystyczne już tylko dla gazów, cieczy lub ciał stałych.. Niemal wszystkie substancje chemiczne mogą oddziaływać na organizm człowieka pozytywnie albo negatywnie (toksycznie).• podaj uczniom określenie działania szkodliwego substancji chemicznych - foliogram nr 41, • zapoznaj uczniów z podziałem substancji chemicznych w zależności od wywoływanych skutków - foliogram nr 42..

Lecznicze i toksyczne działania substancji chemicznych.

W szkole, urzędzie lub też innym miejscu użyteczności publicznej można dostrzec różnego rodzaju znaki umieszczone na białym, żółtym, zielonym czy też niebieskim tle.. a) do metali zaliczamy np. : - K (potas) - V (wanad) - Ta (tantal) - Ra (rad) - Ti (tytan) b) do niemetali zaliczamy np. : - He (hel) - Ne (neon) - Ar (argon).. Mieszaniny heterogeniczne to takie, w których można odróżnić cząstki, które je tworzą.. Zgłoś nadużycie.Naftalen (C 10 H 8 )- w skład cząsteczki tej substancji wchodzą dwa pierścienie sześcioczłonowe, które mają jeden wspólny bok, czyli 2 wspólne atomy węgla.. temperatura wżenia temperatura topnienia zabarwienie zapach gęstość - masa /objętość Właściwości chemiczne to:Szkodliwe czynniki fizyczne Do szkodliwych czynników fizycznych w środowisku pracy zalicza się (§ 13. b) dwóch gazów: pierwiastka i związku chemicznego, które występują w powietrzu.. Powoduje to zmniejszenie związków mineralnych w glebie.. Zwykłe pytania; Sondy&Ankiety; Kategorie .. d) dwóch mieszanin niejednorodnych.. Tymi podstawowymi są miedzy innymi: sól kuchenna, woda, metan, cukier buraczany, kwas cytrynowy .Przykłady zjawisk fizycznych zjawisk fizycznych oraz reakcji chemicznych chemicznych występujących w tym materiale są związane z czynnościami, jakie wykonujesz i obserwujesz z ..

Noszą one nazwę preparatów chemicznych lub substancji złożonych.

III MATERIAŁY I ŚRODKI DYDAKTYCZNE: komputeryTak wiec chciałabym się zając związkami, które znajdują się w otoczeniu człowieka.. 2009-09-16 15:56:53 Podaj trzy przykłady ciał fizycznych w twoim domu,z jakich substancji są wykonane 2009-10-04 16:45:50 Podaj 5 przykładów ciał fizycznych i substancji z których są one zbudowane!Podaj przykłady: a) dwóch pierwiastków chemicznych, które w temperaturze pokojowej są cieczami.. Związki te możemy zaobserwować np. w naszym domu, kuchni, łazience czy tez pokoju.. Pełnią one różne funkcje, m.in. budulcową, energetyczną, transportową, regulującą i ochronną.. Przykładem może być H2O, ale woda w znaczeniu potocznym już nie jest substancją, Jest sporo takich związków chemicznych które są substancjami: HCl, CO2, HIO, H2SO4, N2O itd.Pierwiastki chemiczne to substancje proste których nie można rozłożyć na prostsze.. Nie można mieszać nawozów wapniowych z obornikiem.. Bo przecież związki to rzeczy, z których korzystamy, na co dzien.. II METODY: prakytczna - praca z komputerem wspomagająca - słowna - pogadanka.. Substancje te są dostarczane wraz z pożywieniem, dlatego ważne jest, by nasza dieta była bogata w różnorodne składniki.stan skupienia - stały, ciekły, gazowy stan skupienia jest charakterystyczny dla danej substancji określony warunkach otoczenia ( ciśnienie, temperatura ) Np. woda, rtęć , tlen , azot siarka, glin..

Kliknij, aby uruchomić podgląd.Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Podaj 2 przykłady substancji chemicznych.

Pytania .. W skład cząsteczki naftalenu wchodzi 10 elektronów walencyjnych, które nie uczestniczą w wiązaniach pojedynczych.. Zawiesiny są heterogenicznymi mieszaninami, które są badane w chemii.. c) dwóch mieszanin jednorodnych.. Szkoła - zapytaj eksperta (1207) Szkoła - zapytaj eksperta (1207) Wszystkie (1207) Język angielski (748) Język polski (226) Matematyka .substancje fizyczne: -gaz -bezbarwny,bezwonny -słabo rozpuszcza sie w wodzie substancje chemiczne: -niemetal -bezwonny -nie podtrzymuje spalania -w temperaturze pokojowej jest bierny chemicznie reakcja chemiczna-przemiana w wyniku której powstaje nowa substancja o innych właściwościach reakcja fizyczna-przemiana w wyniku której nie powstaje zadna nowa substancja czyli różnica jest taka że w reakcji chemicznej powstaje nowa sunstancja a w reakcji fizycznej nie powstaje liczne na najjjBiałka, tłuszcze i cukry należą do substancji chemicznych, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.. Nawozu wapniowe stosuje się przeważnie po okresie żniw.. Aby być zawiesiną, a nie roztworem .Aug 3, 2021a) subsrtancji radioaktywnych trzeba wypisać izotopy z ilością neutronów polon, rad, uran, pluton b)substancji szkodliwych chloroform, clorek amonu (salmiak), nikotyna c) substancji trujących pod obrazkiem pełno linków do substancji cyjanek potasu ( czyli sól potasowa kwasu cyjanowodorowego), arszenik czyli tlenek arsenu(III), cyjanowodór (czyli kwas pruski - w pestkach śliw) d)substancji wybuchowych Nitroceluloza, nitrogliceryna, proch czarny e) substancji żrących kwas solny .Podaj przykłady substancji złożonych 2011-09-28 21:40:52; Dokonaj podziału substancji chemicznych i podaj przykłady 2011-01-02 16:39:39; Podział substancji czystych chemicznych, podaj przykłady..

Są one utworzone przez jedną lub kilka substancji w stanie stałym zawieszonych w ciekłym ośrodku.

Jeżeli substancja po wymieszaniu z inną substancją nie zmienia swoich właściwości, to zachodzi zjawisko fizyczne .Stosowanie substancji chemicznych w rolnictwie.. ): • hałas, • hałas ultradźwiękowy, • drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne, • drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka, • niekorzystny mikroklimat.. Właśnie coraz szybszy rozwój tej nauki, a także fitotechniki (nauki o uprawie i hodowli roślin) sprawił, że coraz więcej sztucznych substancji zaczęto używać do uprawy warzyw i owoców.. Nawozy wapniowe można podzielić na: - dolomit zawiera on 30% CaO i 15-18% MgOwymieniać przykłady negatywnego działania narkotyków na organizm człowieka i opisywać skutki uzależnienia się od takich substancji.. Związki chemiczne to substancje złożone z conajmniej dwóch pierwiastków trwale ze sobą połączonych np.Substancje złożone, czyli związki chemiczne, to zaś takie, które można rozłożyć na substancje o budowie prostszej.. Właściwości chemiczne substancji ujawniają się w reakcjach chemicznych z jej udziałem.a) H₂O Substary: wodór i tlen(H i O) Produkt: H₂O (woda) Pierwiastki: 2 wodory i jeden tlen (2H i O) Związek chemiczny: woda b) KI Substary: jod i potas (I i K) Produkt: KI (jodek potasu) Pierwiastki: potas i jod ( K i I) związek chemiczny: jodek potasu c) NaCl Substary: sód i chlor Produkt: NaCl (chlorek sodu) Pierwiastki: sód i chlor (Na i Cl) związek chemiczny: chlorek potasu d)CO₂ Substary: węgiel i tlen (C i O) Produkt:CO₂ (dwutlenek węgla) Pierwiastki: węgiel i 2 tleny .30 Przykłady zawiesin chemicznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt