Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Pobierz

- 31.05.2011r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Golan Nazwa i adres szkoły: Zespół Szkół im.. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70 .Zgodnie z § 12.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).czĄstkowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegajĄcego siĘ o stopieŃ zawodowy nauczyciela dyplomowanego edyta mazurkiewicz; czĄstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego katarzyna sobel Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Przykładowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego Dodano: 30 maja 2020 Uwaga, to jest tylko początek artykułu Aby zobaczyć całość, zaloguj się lub załóż konto.Wspólnie z opiekunem stażu określiłam jasne, rzetelne i możliwe do realizacji zadania stawiane dla nauczycieli stażystów ubiegających się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego..

Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 8.1.

Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły projekt planu rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.. 5 "Nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły, w .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski -pierwszy rok pracy w zawodzie nauczyciela.. Niestety, nauczyciele często zapominają o tym nowym terminie i składają sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia stażu.Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: lic Sylwia Murgrabia Czas trwania stażu: 01.09.2012-31.05.2013 Placówka: Przedszkole nr 5, ul. Domarasiewicza 2, 96-100 Skierniewice Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego mgr Szymon Stokłosa nauczyciel: matematyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych wychowania fizycznego Targowisko, 10 czerwca 2016 r.5) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, 6) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela..

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Maj 2020 Sprawozdanie z realizacji stażu 9.Plik zawiera przykładowe sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Zgodnie z procedurą awansu, z pomocą opiekuna stażu opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Sprawozdanie uwzględnia działania w czasie realizowania działań w edukacji zdalnej To przykładowe sprawozdanie przyda się osobom, które: już zaczęły pisać swoje sprawozdania i utknęły w martwym punkcie;Plan rozwoju zawodowego R.(Rozporządzenie z 1 XII 2004, z późn.. Jędrzeja Śniadeckiego w Żarowie Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kuśnierz Dyrektor szkoły: mgr inż. Dorota .Sprawozdanie częściowe z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - okres 09.2017 - 06.2018 Anna Staszewska.. Zawartość kursu Ogółem: 1 Lekcja Czas: 1 dzień1 Jak przedstawić sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty?. Imię i nazwisko opiekuna stażu:Otóż obecnie w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniając uzyskane efekty jego realizacji..

Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. LubochniaSprawozdanie z planu rozwoju zawodowego stażysty Rozmowa nauczyciela stażysty stan prawny 1.09.2019r.. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp. Na bieżąco Dokumentacja stażysty 8.. 2 KN: wniosek nauczyciela stażysty o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.. (miejscowość, data)Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda Miejsce zatrudnienia: Okres trwania stażu: 10.09.2018 - 09.09.2019 Imię i nazwisko opiekuna stażu: Michalina1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany projekt planu rozwoju zawodowego załączająSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (2020-07-09) Według rozporządzenia z 1 marca 2013 r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego (2020-07-07)Kolejny zapis dotyczący sprawozdania odnajdziemy w cytowanym już wyżej rozporządzeniu MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli , gdzie w § 4..

nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, Art. 9d ust.

Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie Anna Kiełb Ustawa Karta nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.. do 7 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Przygotowanie projektu sprawozdania z wykonania planu rozwoju zawodowego Opis realizacji planu rozwoju zawodowego V.2016 Projekt sprawozdaniaSprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju 1 5,0 (2020-12-11) Sprawozdanie cząstkowe z realizacji planu rozwoju ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOAnaliza efektów realizacji planu rozwoju zawodowego.. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Opracowywanie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej Dziennik zajęć Tygodniowe plany pracy dydaktycznowychowawczej Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny Scenariusze zajęć Karta samooceny Sprawozdania z realizacji stażu Gromadzenie stosownej dokumentacji: scenariusze .realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie stosownych dokumentów, świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy zajęć Okres stażu Zaświadczenia i scenariusze zajęć 8.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego i przygotowanie wymaganej dokumentacji załączanej do wniosku.. ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Omówienie przebiegu i efektów z opiekunem stażu.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Sprawozdanie dla nauczyciela stażysty z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego.. - czyli do 20 września 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt