Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego

Pobierz

Częstotliwość wydania: Roczna.. Key Factor AnalysisDługookresowa analiza sytuacji demograficznej województwa mazowieckiego na przestrzeni kilkunastu lat, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk, które zarejestrowano w 2021 roku.. Informacje statystyczne prezentowane są w formie tabelarycznej (zestawienia przeglądowe i szczegółowe), z zachowaniem układu tematyczno-działowego.Publikacja Województwo, podregiony, powiaty i gminy… stanowi uzupełnienie informacji zawartych w publikacji Rocznik statystyczny województwa - prezentuje informacje o sytuacji i zróżnicowaniu społeczno-gospodarczym podregionów, powiatów i gmin w województwie.Mazowieckie jest największym województwem w Polsce.. R. 6, 2005 Tytuł odmienny: .. rocznik statystyczny, województwo mazowieckie, statystyka województwa, dane statystyczne Opis: Projekt 5 Miejsce wydania: Warszawa Sponsor digitalizacji: Sfinansowano ze środków Wieloletniego .Rocznik statystyczny województwa zawiera zestaw informacji statystycznych charakteryzujący poziom życia społeczeństwa, stan środowiska naturalnego i gospodarki oraz dane charakterystyczne dla województwa.. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę.rocznik statystyczny, województwo mazowieckie, statystyka województwa, dane statystyczne Description: Projekt 5 Place of publishing: Warszawa Digitisation sponsor: Sfinansowano ze środków Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ Publisher: Urząd Statystyczny Date issued: 2002 Type: czasopismo Format: image/vnd.djvu Extent:Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2021: 28.12.2021 Archiwum Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej 2021 7 Publikacja: Rocznik Statystyczny Pracy 2021: 07.12.2021 Archiwum Rocznik Statystyczny Pracy 2021 8 Publikacja: Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2021: 30.11.2021Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego..

Więcej informacji...Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2006.

26,9 tys. ha lasów znajdowało się w obrębie parków narodowych[3].. R. 6, 2005 Tytuł: Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego.. Woj. Maz.. Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego should be cited as Rocz.. Według danych z 31 grudnia 2012 r. w województwie mazowieckim lasy obejmowały powierzchnię 815,0 tys. ha, co stanowiło 22,9% jego powierzchni.. Położenie administracyjne[edytuj| edytuj kod]Mazowieckie .. 50469 73945 16575 2300 17951 Opolskie .. 23043 180 10829 7486 Podkarpackie .. 39574 350 15354 13354 2471 389 7656Mały rocznik statystyczny Polski : wrzesień 1939 - czerwiec 1941 Serwis tworzony przez : Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego Ten serwis działa dzięki oprogramowaniu dLibra 5.8.4The ISSN of Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego.. Urząd Statystyczny w Warszawie przekazuje Państwu dwudzieste wydanie "Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego".. NASZE .Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa - Rocznik Statystyczny Opis publikacji Rocznik Statystyczny Struktura publikacji: Rocznik Statystyczny Rocznik statystyczny.. Wydawca: Urząd Statystyczny.. Redakcja: Konrad Jerzy Potyra.. Publikacja prezentuje zmiany ilościowe i jakościowe w stanie i strukturze populacji, a także dotyczące takich zjawisk, jak: małżeństwa, separacje, rozwody, urodzenia, zgony, migracje ludności.Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2003 [R. 4] Statistical yearbook of the Mazowieckie Voivodship 2003..

R. 13, 1949 Rocznik statystyczny.

Informacje o województwach oraz wybrane dane o makroregionach i regionach wg nomenklatury NUTS umożliwiające porównania i .Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego.. Dec 31, 2021Dec 31, 2020Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2019.. Wydawca: Urząd Statystyczny.. Inne tytuły: Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2009 [R. 10] Statistical yearbook of the Mazowieckie Voivdshipe 2009.. R. 15, 1955Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego (CD-ROM) 1730-265X Rights: Domena Publiczna.. Data publikacji: 21.01.2021.. Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego.. Serwis tworzony przez : Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa MazowieckiegoThe Standard Abbreviation (ISO4) of Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego is Rocz.. Impakt Faktor 2020-2021| Analýza, Trend, Hodnocení & Předpověď - Academic AcceleratorRocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2009. for abstracting, indexing and referencing purposes.Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego.. Publikacja zawiera bogaty zestaw informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa.Prognozowana liczba mieszkańców mazowieckiego w 2050 roku wynosi 5 318 714, z czego 2 751 616 to kobiety, a 2 567 098 mężczyźni..

R. 14, 1950 Rocznik statystyczny.

Źródło opisu: Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim - Katalog zbiorów:Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego Wskaźnik cytowań 2021-2022| Analiza, Tendencja, Zaszeregowanie & Prognoza - Academic AcceleratorMały rocznik statystyczny 1939 Trwa otwieranie jedynego wydania publikacji.. Autor: Urząd Statystyczny w Warszawie: Wydawca: Urząd Statystyczny: Data wydania: .. cała Polska Zakres tematyczny: Dane statystyczne; Demografia; Typ: Statystyki; Opis publikacji: Rocznik Statystyczny zawiera dane statystyczne dotyczące województwa mazowieckiego za rok 2008.. Instytucja sprawcza: Województwo Mazowieckie.. Jest to wartość porównywalna do wartości dla kraju.Rocznik Statystyczny Województw 2020.. Redakcja: Zofia Kozłowska.. Mieszkańcy mazowieckiego zawarli w 2020 roku 21 179 małżeństw, co odpowiada 3,9 małżeństwom na 1000 mieszkańców.. Inne tytuły: Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego 2006 [R. 7] Statistical yearbook of the Mazovieckie Voivoship 2006.. Redakcja: Zofia Kozłowska.. Woj. Maz.. Wydawca: Urząd Statystyczny.. Instytucja sprawcza: Województwo Mazowieckie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt