Na rysunku przedstawiono budowę serca człowieka oraz kierunek przepływu krwi w sercu

Pobierz

a) Podaj nazwę struktury w sercu człowieka oznaczonej na schemacie literą A. Zastawka przedsionkowo-komorowa dwudzielna b) Przedstaw sposób, w jaki struktura A umożliwia sprawny transport krwi przez serce.a) ok. 80% i 20% b) ok. 55% i 45% c) ok. 30% i 70% d) ok.35% i 65% Zadanie 2 Rysunki A - E przedstawiają elementy morfotyczne krwi człowieka.. b) W poniższej tabeli opisz naczynia krwionośne oznaczone na rysunku literami A-C.. Udział w procesach krzepnięcia krwi.. Wpisz w tabeli numery 2-5.. Serce człowieka jest podzielone na 4 jamy: 2 przedsionki i 2 komory.. Odpowiedź Zadanie 15.. Zadanie 11.1 (0-1) Wybierz i zaznacz w tabeli poprawne dokończenie poniższego zdania: spośród A-D zaznacz nazwę zastawki oznaczonej na rysunku literą X oraz spośród 1.-4. zaznacz poprawny opis jej otwierania się.Zadanie 23.. FUNKCJE: 1. a) Kanały półkoliste - narząd.. Zastawka aortalna 9.. Prawy przedsionek 2.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. (0-1) Wybierz i zaznacz w tabeli poprawne dokończenie poniższego zdania: spośród A-D zaznacz nazwę zastawki oznaczonej na rysunku literą X oraz spośród 1.-4. zaznacz poprawny opis jej zamykania się.. Na rysunku II.. b) Podaj nazwy naczyń oznaczonych na rysunku X, Y, Z i określ, jaką krew (utlenowaną czy nieutlenowaną) transportuje każde z tych naczyń..

Na rysunku przedstawiono budowę serca człowieka oraz kierunek przepływu krwi w sercu.

Numerami 1 i 2 oznaczono gruczoły występujące w skórze.. a) Określ, który z gruczołów - 1 czy 2 - uczestniczy w regulacji temperatury ciała człowieka.. żyły.Rysunek przedstawia schematycznie sposób krążenia krwi i limfy w organizmie człowieka Podaj dwie, widoczne na schemacie, cechy budowy różniące układ krwionośny od limfatycznego.. Arkusz maturalny z biologii 2017 maj nowa formuła.. a) Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące przepływu krwi przez serce człowieka są prawdziwe.. (2 pkt).Budowa serca człowieka Serce 1.. Literą X na rysunku zaznaczono 10.2. a) Oceń, czy poniższe stwierdzenia dotyczące przepływu krwi przez serce człowieka są prawdziwe.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F .Zadanie 12.. (0-3) Na rysunkach przedstawiono budowę serc kręgowców należących do różnych gromad.. Zadanie 13 Ściany poszczególnych części serca człowieka, zbudowane głównie z charakterystycznej dla tego narządu tkanki mięśniowej, mają różną grubość.. Lewy przedsionek 3.. Zastawka trójdzielna 13.. Na rysunku przedstawiono budowę serca człowieka oraz kierunek przepływu krwi w sercu.. Wybierz i zaznacz w tabeli poprawne dokończenie poniższego zdania: spośród A-D zaznacz nazwę zastawki oznaczonej na rysunku literą X oraz spośród 1.-4. zaznacz poprawny opis jej zamykania się..

c)Na rysunku przedstawiono budowę serca człowieka oraz kierunek przepływu krwi w sercu.

Podaj nazwę tego gruczołu i opisz jego rolę w procesie termoregulacjiNa rysunku przedstawiono budowę serca człowieka oraz kierunek przepływu krwi w sercu.. Uporządkuj elementy układu krwionośnego człowieka w kolejności, w jakiej przepływa przez nie krew w obiegu płucnym, zaczynając od prawej komory.. Literą X na rysunku zaznaczonoNa rysunku przedstawiono budowę serca dorosłego człowieka oraz kierunek przepływu krwi w sercu.. 4.Schemat przedstawia zwykłą sieć naczyń włosowatych występujących w tkankach organizmu człowieka.. b) W poniższej tabeli opisz naczynia krwionośne oznaczone na rysunku literami A-C.Budowa anatomiczna serca.. Lewa tętnica płucna 6.. Poniżej zostały również opisane funkcje, jakie krwinki pełnią w organizmie.. Zastawka mitralna 8. żyły.. Literą X na rysunku zaznaczono 10.2.Literą X na rysunku zaznaczono 2.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób budowę serca człowieka.. Rozwiązanie.. a) Na rysunku zaznacz strzałkami kierunek przepływu krwi w obiegu małym i dużym.. Żyła główna górna 4.. Udział w procesach odpornościowych.. W odpowiedzi uwzględnij różnicę między dużym .Na schemacie przedstawiono budowę serca człowieka i kierunek przepływu krwi.. Zastawka pnia płucnego Zastawki w sercu człowieka, półschemat.Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez skórę człowieka..

(0-1)Na rysunku przedstawiono budowę serca człowieka oraz kierunek przepływu krwi w sercu.

Określ kierunek przepływu krwi w przedstawionych na schemacie naczyniach (posługując się nazwami tych naczyń) oraz ustal, w którym naczyniu - tętnicy wątrobowej czy w żyle wątrobowej - płynie krew zawierająca większą ilość CO 2 1.W materiale przedstawiono budowę układu krążenia człowieka, jego działanie oraz funkcje.. Wyjaśnij, dlaczego ściany lewej komory serca człowieka są znacznie grubsze od ścian prawej komory.Na schemacie przedstawiono budowę serca człowieka i kierunek przepływu krwi.. (SP06) Rysunek I w uproszczony sposób przedstawia wadę wzroku - krótkowzroczność, a rysunek II - sposób jej korygowania.Już za chwile podamy pytania i odpowiedzi do testu maturalnego z biologii.. Najcieńsze są ściany przedsionków (2-3 mm).Zadanie 12. .. wymusza jednokierunkowy przepływ krwi w sercu i innych naczyniach.. Zaznacz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.. Żyła główna dolna 12.. Wybierz i zaznacz w tabeli poprawne dokończenie poniższego zdania: spośród A-D zaznacz nazwę zastawki oznaczonej na rysunku literą X oraz spośród 1.-4. zaznacz poprawny opis jej zamykania się.. 6 (A i B) przedstawiono .Umieszczony jest w worku osierdziowym, który składa się z dwóch warstw: - warstwy zewnętrznej, włóknistej, przylegających do sąsiednich narządów, - warstwy wewnętrznej, trzewnej pokrywającej serce..

Na poziom ...-Na rysunku przedstawiono budowę serca człowieka oraz kierunek przepływu krwi w sercu.

Materiał zawiera: 1.Starter, w którym znajduje się zdjęcie krwi wypływającej z naczynia krwionośnego, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tematem zasobu oraz cele sformułowane w języku uczniaW materiale przedstawiono budowę układu krążenia człowieka, jego działanie oraz funkcje .. Serce stanowi pompę ssąco‑tłoczącą wymuszającą ruch krwi w naczyniach.. W tym roku biologię wybrało 105 tys. uczniów z całej Polski.. Zadanie 2.. Znaczenie zastawek w seru.. U człowieka serce jest podzielone na 2 przedsionki oraz 2 komory, przy czym prawy przedsionek i prawa komora prowadzą tylko krew .Podpisz na schemacie ukazującym budowę serca nazwy jam serca, zastawek oraz naczyń krwionośnych uchodzących do serca.. a) Podaj nazwę struktury w sercu człowieka oznaczonej na schemacie literą A. Zastawka przedsionkowo-komorowa dwudzielna b) Przedstaw sposób, w jaki struktura A umożliwia sprawny transport krwi przez serce.Uzasadnij różnicę w zapotrzebowaniu na energię tych dwóchy.. (2 pkt) Na schemacie przedstawiono w uproszczony sposób budowę serca człowieka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt