Sztuka w starożytnej grecji i rzymie

Pobierz

Potem próbowano odciąć się od tej doskonałości, ale trudno zaprzeczyć pozostałościom, odpornych na nieprzychylności czasu.Stworzone przez: Nancy Ross.. Rzeźba - jest dynamiczna, posiada więcej szczegółów, detali, tworzona z .Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu ANTYK Architektura klasyczna (GRECJA): Po najeździe Dorów i osiedleniu się Jonów na wyspach greckich w pierwszym tysiącleciu p.n.e., nastąpił rozwój sztuk pięknych, który osiągnął szczyt w V w. p.n.e. Następna lekcja.. Rzymianie chociaż mniej oryginalni rozwinęli schedę po Grekach i sprawili, że sztuka starożytnej Grecji i Rzymu stanowi do dziś jeden z filarów kultury.. Koniec sztuki rzymskiej to 330 r. n.e. (lub później, jeśli weźmiemy pod uwagę sztukę bizantyjską).W starożytnej Grecji wróżbici i wyrocznie cieszyły się dużym zaufaniem i uznaniem- to u nich szukano porady, zarówno w życiu publicznym, jak i państwowym.. Sztuka wczesnochrześcijańska i późniejsza sztuka bizantyjska były kontynuacją sztuki rzymskiej i wywarły zasadniczy wpływ na sztukę średniowiecza Europy.Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu cz. 2. i bizantyńska.. Jej początki sięgają XIX wieku, a zbiór rozrastał się dzięki .Sztuka starożytnych Greków i Rzymian od prawieków jest niedoścignionym wzorcem, prawie każdej z dziedzin sztuki.. Okres królewski Panowanie Etrusków w Rzymie 509 p.n.e. - Rzym republiką..

Sztuka starożytnej Grecji i Cesarstwa Rzymskiego.

wiele trwałych wartości; jej bezpośrednimi następcami były: sztuka wczesnochrześc.. Filozofia i sztuka starożytnej Grecji i Rzymu Materiały Wzbudzanie motywacji Wzbudzanie motywacji.. Ważne daty 753 p.n.e. - Legendarna data założenia Rzymu.. Rzymianie opierali się krótko na architekturze greckiej.Sztuka grecka opierała się na harmonii piękna, spokoju i słońca.. W zakresie kompetencji społecznych.. W zakresie kompetencji kulturowych.. Najpierw wzorowano się na niej i wedle jej miary oceniano dzieła.. Okresowo dominowała sztukę perską i egipską, a jej dziedzictwo przejęła sztuka bizantyjska i koptyjska.Sztuka Greków i Rzymian.. Sztuka wróżbiarska- manetia - cieszyła się zainteresowaniem i szacunkiem.. Starożytna Grecja - kolebka kultury europejskiej oraz czerpiący z jej tradycji Starożytny Rzym,terminem sztuka starożytnego rzymu określa się zazwyczaj sztukę tworzoną w rzymie - mieście nad tybrem oraz całym państwie złożonym z wielu prowincji i nie wykazującą żadnych ścisłych związków kulturowych ze sztuką rodzimą konkretnego rejonu pozostającego pod panowaniem imperium, powstałą w okresie od vi w. p.n.e. do końca iv w., czyli momentu …2.. Cierpienia miłosne uznawano za wstydliwą dolegliwość.. d. architektura teatru greckiego..

Rzeźba i malarstwo w starożytnej Grecji.

Architektura- powstaje styl dorycki, którego kolumny nie mają podstaw i zdobień; 2) V- IV w.p.n.e.. Na opisywanym przedmiocie bogowie stoją na równej wysokości z władcami Rzymu, aby wspierać ich działanie.W rzemiośle artystycznym szczególny rozkwit przeżywała gliptyka, ceramika, szklarstwo i toreutyka.. W rozwoju sztuki rzymskiej przyjmuje się podział na okresy: królewski (VI wiek p.n.e.), republiki (V-I wiek p.n.e.), cesarstwa (30 rok p.n.e. - koniec IV wieku n.e.).. c. Propyleje - monumentalna brama u wejścia na Akropol.. Malarstwo często było czerpane z Grecji, i często przedstawiano czynności życia codziennego.. Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu - kanon piękna, od ponad 3 tysięcy lat pozostający inspiracją i wzorcem estetyki dla kolejnych pokoleń.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.. Podobnie wyobrażamy sobie życie starożytnych Greków: pogodne i nietrudne, bez upału, wygodne dzięki niewolnikom i kobietom.. Do najwybitniejszych należą: Fidiasz (brązowe posągi Ateny), Myron ("Dyskobol"), Skopas i Praksyteles..

Sztuka w starożytnej Grecji rozwijała się od XI - I w n.e.

Otóż po to, aby powstał motyw, muszą być spełnione pewne warunki.. Literatura w starożytnym Rzymie zaczęła rozkwitać w I wieku n.e., i głównie zostawała ona zapisywana po łacinie, a najsłynniejszymi pisarzami byli Wergiliusz i Cyceron.. Klasyczny kanon piękna.. Walki patrycjuszy i plebejuszy 264 p.n.e. - Początek wojen punickich II w. p.n.e. - Wojny macedońskie.. Do rąk czytelnika przekazujemy katalog zachowanych do dziś odlewów gipsowych sztuki antycznej, których kolekcję zbudował uniwersytet we Wrocławiu.. Najwybitniejsi rzeźbiarze greccy: a. Fidiasz - Atena .Sztukę Starożytnej Grecji dzielimy na trzy okresy: 1) VII-V w.p.n.e.. Uczeń: 5. posiada podstawową wiedzę o następujących kluczowych zjawiskach z zakresu kultury materialnej w starożytności: b) kluczowe postacie i dzieła rzeźby greckiej, III.. Pod względem synkretyzmu sztuki greckiej, postrzeganego przez Rzymian, odzwierciedlało ono zarówno wierzenia, jak i idee dotyczące otaczającego go świata.Kultura rzymska w ciągu stuleci uległa wielu przemianom.. Za czas jej trwania przyjmuje się okres od ok. 1200 p.n.e. do I w. p.n.e., czyli do czasu podboju starożytnej Grecji przez Rzymian.. Agata Kubala, Urszula Bończuk-Dawidziuk .. Obejmowała ona następujące obszary: Półwysep Bałkański, wyspy Morza Egejskiego, zachodnią część Azji Mniejszej, południową Italię, Sycylię, wybrzeża Morza Śródziemnego oraz Czarnego.II..

Wcześniej jej wpływom ulegała sztuka etruska i rzymska.

Najważniejsze zabytki architektury greckiej.. Następnie prym w świecie sztuki, literatury i muzyki zaczął odgrywać Rzym.Okres rzymski (I - IV w. n.e.) sztuka grecka jest nadal tworzona ale coraz częściej jest anonimowa i mniej oryginalna.. Sztuka średniowieczna i bizantyńska.. Obrazy czy rzeźby były też .Jednym z najpiękniejszych dzieł sztuki rzymskiej pochodzącej z czasów Oktawiana Augusta jest Kamea (rodzaj szlachetnego kamienia ozdobiony ciętymi reliefami), obrazująca najważniejsze elementy ideologii cesarskiej.. Sztuka rzym., niemal całkowicie anonimowa, wniosła do późniejszej sztuki eur.. Głosowano najczęściej.Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. Największymi zabytkami muzycznymi tego okresu są dwa Hymny Delfickie z 138 p.n.e.. Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej.Grecja słynęła również dzięki Homerowi, który napisał "Iliadę i Odyseję".. Najstarszy okres rozwoju sztuki starożytnego Rzymu związany jest z panowaniem królów etruskich i trwał aż do najazdu Galów na Rzym w 390 p.n.e.. Po zniszczeniach spowodowanych najazdem Galów, miasto zaczęło się odbudowywać w połowie IV w. p.n.e. Różne były rodzaje i poziomy owej sztuki: według Pliniusza Starszego istnieją wróżby z lotu .Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu reprezentowana była głównie przez rzeźbiarzy.. Narzucenie władzy Grekom 146 p.n.e. - Zburzenie Kartaginy i KoryntuRozwijała się sztuka rzymska.. Największy wpływ na Greków miała sztuka osiadłej na Krecie .terminem sztuka starożytnego rzymu określa się zazwyczaj sztukę tworzoną w rzymie - mieście nad tybrem oraz całym państwie złożonym z wielu prowincji i nie wykazującą żadnych ścisłych związków kulturowych z sztuką rodzimą konkretnego rejonu pozostającego pod panowaniem imperium, powstałą w okresie od vi w. p.n.e. do końca iv w., czyli momentu …KULTURA I SZTUKA STAROŻYTNEGO RZYMU.. W momencie największego rozkwitu państwo obejmowało Europę Zachodnią i Południową, Afrykę i Bliski Wschód.Sztuka starożytnego Rzymu to rozległy dział, obejmujący 1000 lat i trzy kontynenty od Europy po Afrykę i Azję.. Grekom nie groziła śmierć i starość, gdyż umierali młodo, a po śmierci czekali na nich bogowie.Sztuka starożytnej Grecji powstała i rozwijała się po upadku kultury mykeńskiej, spowodowanym w głównym stopniu najazdem Dorów.. To jest aktualnie zaznaczony element.. Budowle sakralne -Wśród podstawowych kultur, na których opierała się kultura rzymska, a więc i sztuki rzymskiej, było klasyczne dziedzictwo starożytnej Grecji.. Powstały wtedy style klasyczne w architekturze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt