Pzss egzamin poprawkowy

Pobierz

Cz #(/ teoretyczna obejmuje sprawdzenie znajomo ( ci z: 1) obowi zuj cej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie;4 2) stwierdzenia przez prowadzącego strzelanie, że podczas strzelania osoba strzelająca znajduje się pod wpływem alkoholu (>0,2 promila) lub pod działaniem narkotyków, 17 PZSS prowadzi dokumentację i ewidencję wydanych zaświadczeń o których mowa w Regulamin przeprowadzania egzaminów stwierdzających posiadanie odpowiednich kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportów o .. - Tylko dla osób, które poprzedni egzamin zdawały do 6 miesięcy wstecz.3.. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.. Egzamin sk *ada si # z cz #( ci teoretycznej i praktycznej.. Egzamin na patent strzelecki przeprowadza komisja powołana przez Prezesa PZSS, składająca się z co najmniej 3 członków.. Osoby zgłaszające się na egzamin muszą posiadać wniosek o nadanie patentu strzeleckiego wygenerowany z Portalu PZSS.. - Zdjęcie zawodnika w wersji cyfrowej powinno być załączone z poziomu Portalu PZSS przed wygenerowaniem wniosku przystąpienia do egzaminu.Zmiana wysokości opłaty za egzamin na patent strzelecki Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu PZSS opłaty za poprawkowy egzamin na patent strzelecki Więcej >.. • Zapisać się na wybrany termin egzaminu przez swój profil w bazie PZSS: • opłacić egzamin poprawkowy, • Na poprawkę nie musisz iść drugi raz do lekarza.15 czerwca 2022 Napisany przez Prezes Zgodnie z uchwałą Zarządu PZSS opłaty za poprawkowy egzamin na patent strzelecki oraz za egzamin rozszerzający patent strzelecki zostały zmienione na 200 zł..

§15 1.Mar 2, 2022• zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.

PAMIĘTAJ, że jeśli na egzaminie praktycznym nie zdasz jednej z dyscyplin, to podchodzisz do następnych.. za pierwszy rok (kalendarzowy) 1000: 16Wniosek wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty wysyła się na konto PZSS.. 2022.02.22 - nadanie patentu .1. uprawiania strzelectwa w dyscyplinie, na którą został wydany, 2. ubiegania się o uzyskanie licencji zawodniczej PZSS uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym, 3. ubiegania się o uzyskanie licencji sędziego strzelectwa, 4. ubiegania się o wydanie pozwolenia na broń do celów sportowych, na podstawie przepisów ustawyKolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego informuje, że w dniu 15 kwietnia 2016 r na strzelnicy w Parzęczewie w godz. 16.oo -20.oo odbędzie się seminarium dla sędziów o specjalności strzelectwo dynamiczne w trakcie którego odbędzie się egzamin na kl. I CRO oraz egzamin poprawkowy na kl. II RO ( udział na koszt własny).Jul 19, 202000-791 Warszawa, ul. Kopernika 30 tel./faks: (22) 849 84 67, 849 57 76, e-mail: NIP 521-11-81-484 Konto bankowe: Bank .. Egzamin na patent strzelecki - część teoretyczna dla osób przedłużających ważność licencji po uzyskaniu pełnoletniości (nie później niż do końca stycznia po roku w którym skończyli 18 lat) jednorazowo: 100: 4..

Opłata za egzamin poprawkowy na patent strzelecki 100,- PLN 3.

§13 Z przebiegu egzaminu sporz dza si protokół, który podpisuj przewodnicz cy i członkowie komisji.. REZULTATY II Rundy KS Kasztelan - 29.05.202216.10.2021 - Egzamin poprawkowy (Grójec)S-strzelba już mnie lubi 18.10.2021 - Patent w systemie PZSS 01.11.2021 - Wniosek o licencję .. 2022.02.12 - równo po 3ch miesiącach od zapisania się do PZSS, egzamin na patent strzelecki, po zaliczeniu wykonanie badań do pozwolenia na broń (Sylwia Molska - polecam!). Biuro PZSS podaje do publicznej wiadomo ( ci informacje o miejscu i terminie egzaminów za po ( rednictwem strony internetowej.. §14 Osoba zamierzaj ca uprawia ró ne dyscypliny strzelectwa jest obowi zana uzyska odr bny patent strzelecki dla ka dej z tych dyscyplin.. Prezes PZSS wyznacza bezpośredniego organizatora oraz określa termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu.. 2.PZSS zaprzestaje dokonywania zwrotów opłaty egzaminacyjnej osobom, które mimo rejestracji nie stawiły się na egzaminie.. Nie są wymagane dodatkowe badania lekarskie oraz potwierdzenie klubu; Jak wygląda egzamin poprawkowy?. Osoba zarejestrowana będzie miała możliwość wypisania się z egzaminu poprzez swoje konto w Portalu PZSS na 24 godziny przed zakończeniem rejestracji i tylko w takim wypadku zachowa prawo do zwrotu.Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY) GOSTYŃ..

Opłata za egzamin rozszerzający Patent Strzelecki - UWAGA!

Egzamin poprawkowy na patent strzelecki Jeśli nie zdało się egzaminu na patent strzelecki, można przystąpić do egzaminu poprawkowego.. Kolejne podejście do egzaminu tratowane jest jako egzamin poprawkowy, a wnioskodawca zobowiązany jest stawić się z dokumentami pozbawionymi braków formalnych (przez braki formalne rozumie się np. brak potwierdzenia lekarza lub brak potwierdzenia klubu).. 601 217 769: 01.08.2022, godz. 09:00: 18.07.2022 21:00 30.07.2022 23:59: Tak: Podkarpackie: Bór k/Głogowa Małopolskiego Strzelnica PZŁ: 50: 601 553 700: 02.08.2022, godz. 09:00: 19.07.2022 21:00 31.07.2022 23:59: Nie: Łódzkie: Szczerców Plac Św. Floriana 10a: 60: 601 217 769: 12.08.2022, godz. 09:00: 29.07.2022 21:00Jakie dokumenty muszę posiadać przystępując do egzaminu poprawkowego?. 2.PZSS zaprzestaje dokonywania zwrotów opłaty egzaminacyjnej osobom, które mimo rejestracji nie stawiły się na egzaminie.. Egzamin na patent strzelecki - część teoretyczna dla osób przedłużającychZdanie egzaminu o którym mowa § 9-14 § 8 1.. To zależy, która część nie została zaliczona.Egzamin poprawkowy na patent strzelecki: jednorazowo: 100/200* 3.. Bez kategorii Rezultaty Klubowe Zawody Strzelecki 24.04.2022 r.Egzamin na przedłużenie ważności licencji w przypadku braku startów: za każdą następną dyscyplinę: 200: 13: Egzamin poprawkowy na przedłużenie ważności licencji za brak startów: za 1 dyscyplinę: 100: 14: Licencja trenera PZSS: letni cykl olimpijski: 50: 15: Licencja klubowa PZSS wydana po raz pierwszy..

Egzamin poprawkowy na patent strzelecki jednorazowo 100 3.

Zmiany wchodzą w życie dla rejestracji na egzamin dokonanych po 1 lipca 2022. w dniu 25 lutego 2022 roku - godz. 17.00 (piątek), rejestracja w Portalu PZSS: 18.02.2022 21:00 / 23.02.2022 23:59Mar 29, 2022W PZSS uważają że skoro nie należysz do PZSS to nie możesz otrzymać licencji PZSS na uczestnictwo w zawodach organizowanych przez PZSS..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt