Literatury parenetycznej przykłady

Pobierz

Odwołując się do wybranych przykładów, dokonaj porównania literatury parenetycznej średniowiecza i renesansu.. Dzieło Górnickiego to jeden z najwybitniejszych utworów renesansowej parenetyki.. W jaki sposób ukazywano w nich wzorce godne naśladowania?. Odrzucał idee życia doczesnego i zmierzał do zbawienia.Literatura średniowieczna utworzyła dwa wzorce parenetyczne - świętego i idealnego rycerza.. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.. Antyk; Średniowiecze; Renesans; Barok; Oświecenie; Romantyzm; Pozytywizm; Modernizm (Młoda Polska) Dwudziestolecie międzywojenne; Współczesność; Wiek XX - zestawienie; LEKTURY.. Tragedia ta przedstawia epizod, który znany jest z historii Troi, opisany w "Odyseji" Homera.. "Jestem Polakiem", "jestem obywatelem świata", "jestem chrześcijaninem", "jestem inżynierem", wreszcie - "jestem Człowiekiem" - zdania te, tak często wypowiadane, zarówno w dyskusjach prywatnych jak i w dyskursie publicznym, są wyrazem naszej samoświadomości.Motyw młodości w literaturze — wybrane przykłady Motyw młodości pojawia się w twórczości wielu pisarzy i poetów — począwszy od starożytności aż po czasy współczesne.. Jakie skutki miała śmierć Józefa Stalina dla świata?. składnia: kolokacje: synonimy: antonimy: hiperonimy: (1.1) literatura hiponimy: holonimy: meronimy: wyrazy pokrewne: związki frazeologiczne: etymologia: uwagi: tłumaczenia: źródła:Renesans, tak jak inne epoki, wykształtował kilka wzorów w literaturze parenetycznej..

Typowe przykłady.

Pełno jest przykładów szalonej odwagi, męstwa, uczuć wzniosłych: przyjaźni czy miłości.Literatura współczesna.. Omów ideał: władny, rycerza, świętego i ascety.Literatura tego okresu dostarcza wielu przykładów życia zgodnego z ideałami, w który mnóstwo jest poświęceń, wyrzeczeń czy niezwykłego zaangażowania w głoszenie idei.. Swą formą przypomniał traktat filozoficzno-dydaktyczny.3.. Literatura parenetyczna swoimi korzeniami sięga starożytnej Grecji - Platon w swoich dialogach (np. w Państwie) oraz Arystoteles w traktatach sformułowali uniwersalne kanony ogólnego ideału człowieka.. Wzorce parenetyczne to wzory osobowe, postacie godne naśladowania.Parenetyczny charakter literatury Średniowiecza.. Święty Przykład - święty Aleksy ( Legenda o świętym Aleksym )Literatura parenetyczna (gr.. Galla Anonima" czy w "Pieśni o Rolandzie".. Widzimy więc człowieka za młodu, ukazanego w wieku średnim i u progu wieczności.Wzorce osobowe literatury parenetycznej Materiały Analiza "Modlitwa do Bogurodzicy" Krzysztofa Baczyńskiego Modlitwa do Bogurodzicy Któraś wiodła jak bór pomruków ducha ziemi tej skutego w zbroi szereg, prowadź nocne drogi jego wnuków, byśmy milcząc umieli umierać.Autora możemy nazwać homo unius libri (człowiekiem jednej książki).. postaci parenetycznych odnaleźć możemy w "Legendzie o świętym Aleksym", "Kronice..

Autorzy literatury parenetycznej często posługiwali się przykładami.

95) Omów wybrane dzieła literatury staropolskiej jako przykłady literatury parenetycznej.. około 12 godzin temu.. Literatura parenetyczna to literatura propagująca wzory postępowania, "ideały modne i uznawane w danej epoce".. Wymień najpopularniejsze gatunki literackie w średniowieczu, scharakteryzuj je i podaj przykłady.. Ze względu na nowy obraz świata, bardziej optymistyczny, nie kreuje się już sztywnych wzorów odległych i nieprzystępnych, jak w średniowieczu, tylko przystępne i możliwe do urzeczywistnienia.. Typowa dla tego okresu literatura parenetyczna przypomina nieco.. poradniki wskazujące drogę do sukcesu.. Chodzi tu o wizytę posłów .EPOKI LITERACKIE.. "Otello", "Hamlet", "Król Lear", "Sen nocy letniej", Romeo i Julia" - te dzieła do dzisiaj są wielką inspiracją dla świata literackiego i nie straciły swojej popularności.3.. Słownik postaci literackich.. Makowiecki Andrzej Z. Asceta był człowiekiem całkowicie oddanym Bogu i religii.. Nurt ten rozwinął się mocno w renesansie, wielu autorów chciało bowiem oddziaływać na ludzi poprzez swoje dzieła.. 96) Oceny rozwoju cywilizacyjnego wyrażone w tekstach literackich dwudziestolecia międzywojennego.Napisz, w jaki sposób Legenda o świętym Aleksym wpisuje się w nurt średniowiecznej literatury parenetycznej..

Określ cechy i znaczenie literatury parenetycznej w średniowieczu.

Pierwszy z nich był kreowany w utworach hagiograficznych, tzn. żywotach świętych, np. św. Wojciecha, św.Stanowi on typowy przykład literatury parenetycznej, czyli moralizatorskiej.. Lupas- Rutkowska Joanna Epoki literackie Agencja Wydawnicza Jerzy Mostkowski Warszawa 2005 ISBN 83 .. W utworach tych przedstawiono wzory.. Zaczęto tworzyć wzorce osobowe wyrażające ducha nowych czasów.przykłady: (1.1) W okresie renesansu nastąpił powrót do podstawowych nurtów literatury parenetycznej starożytności.. Literatura kreuje przede wszystkim: - wzorowego ziemianina, przedstawionego przede wszystkim przez Reja .Wiliam Szekspir to kolejny twórca literatury renesansu, który zdecydowanie zasługuje na bliższe poznanie.. rycerza, władcy i świętego.. Życie i mit.. Pareneza - uczenie za pomocą przykładu literatura średniowiecza miała pouczać i wychowywać.. Z kolei tzw. Był stosowny dla poszczególnych stanów, grup społecznych, sprawowanych funkcji.. Utwór, który przedstawiał i polecał wzór życia do naśladowania.. Sam utwór stanowi swego rodzaju streszczenie trzech momentów życia człowieka poczciwego i pochwałę spokojnej, ziemiańskiej egzystencji..

Interpretując celowo wybrane przykłady z literatury, ustal, czym dla bohaterów5.

"Odprawę posłów greckich" Jana Kochanowskiego można wpisać w poczet dzieł literatury parenetycznej.. Mit o Dedalu i Ikarze Mit ten opowiada historię Dedala (twórcy labiryntu, w którym uwięziono Minotaura .Omów problem na przykładzie wybranych utworów literackich dwóch epok.. Spośród licznych utworów parenetycznych warto wyróżnić:, np.: Księcia M. Machiavellego, Il Cortegian B. Castiglione (parafraza Ł.literatura parenetyczna «utwory upowszechniające wzorce osobowe, np. ascety, ziemianina lub dworzanina».Literatura parenetyczna w Europie.. Na wybranym przykładzie ukaż kształtowanie się legendy wokół życia i twórczości pisarza współczesnego.. Przykładem idealnego rycerza jest Roland, który.Utwory "Pieśń o Rolandzie" oraz "Legenda o św. Aleksym" są przykładem literatury parenetycznej.. Literatura polska Bertelsmann Media, Warszawa 2004 ISBN 83-7391-402-1 7.. Drabarek Barbara, Falkowski Jacek Szkolny słownik motywów literackich Kram, Warszawa 2002, ISBN 83-86075-72-4 6. paraneisis - pouczenie) to utwory piśmiennicze kształtujące i propagujące określone wzory postępowania związane z odgrywaniem określonych ról społecznych.. Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN.Literatura parenetyczna to taka, która zawiera pewne wzorce, czym poucza swych odbiorców; poleca postępowanie związane z wizerunkiem jakiejś osoby.. około 12 godzin temu.. Parenetyka średniowieczna miała na celu pouczenie i wychowanie ludzi.. Jednym z zadań literatury odrodzenia było propagowanie nowego stosunku do świata i kultury.. W dzisiejszym artykule omówimy najważniejsze i najciekawsze realizacje tego motywu w literaturze.. Propagowano przede wszystkim trzy wzorce osobowe, a były to:jej twórców do tworzenia ideałów zalecanych do naśladowania.. Opisz 5 typów wybrzeży morskich uwzględniając ich genezę oraz przykłady występowania.. Analiza wierszy; Spotkanie z poezją; Biografie; MOTYWY LITERACKIE; MOTYWY Jak pisać o… BOHATER LITERACKI; Bohater literacki - TYPGatunek literatury parenetycznej popularny w piśmiennictwie XVI wieku..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt