Program zajęć rewalidacyjnych klasa 8

Pobierz

Zajęcia rewalidacyjne mają dwa podstawowe aspekty: dydaktyczny i terapeutyczny.. PL. WYN.-Wędrówki 2.doc.. HARMONOGRAM ZAJĘĆ .. Jest to program długofalowy.Przykładowy program rewalidacji dla dzieci z klas 4-7 program zajęć rewalidacyjnych elementami treningu twórczości dla uczniów klas szkoły podstawowej spis .. Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne wspomagające proces nauki pisania.. Łączenie ćwiczeń ruchowych z elementami koncentrowania uwagi, gry i zabawy zręcznościowe, np. rzuty do celu lewą i prawą ręką, rzuty piłką do celu, rzucanie piłek do siebie i łapanie ich, rzuty dowolne i do celuCelem oddziaływań rewalidacyjnych jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowości ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno - wychowawczym realizowanym w szkole, a w dalszej kolejności przygotują go do dorosłego życia.. Usprawnianie percepcji wzrokowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej oraz orientacji przestrzennej.. PLAN WYNIKOWY malowane muzyką kl.V.doc.. Helion Edukacja Parys K., 2013: Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością .Termin realizacji programu: II semestr roku szkolnego 2004/2005 ( 2 godz. tygodniowo) Rodzaje ćwiczeń stosowanych w ramach zajęć rewalidacyjnych.. ĆWICZENIA UMIEJĘTNOŚCI CZYTANIA, PISANIA I MÓWIENIA 1.. Rozwijanie sprawności grafomotorycznych..

,Apr 16, 2021Feb 2, 2021II.Cele zajęć rewalidacyjnych 1.

Ćwiczenia umieszczone w powyższym programie są przykładowymi ćwiczeniami i mogą być w zależności od potrzeb zamieniane, wzbogacane lub pomijane.Klasy 4-8 Geografia Historia Rewalidacja Rewalidacja Koło fortuny wg Apyrgiel Klasa 3 Wyspy i zalew w Polsce Rysunek z opisami wg A4755 Kl.7 i 8 Geografia Pojezierza w Polsce Rysunek z opisami wg A347 Kl.7 i 8 Geografia Góry i Kotlina w Polsce Rysunek z opisami wg A4755 Kl.7 i 8 Geografia W-F SP 11 Koło fortunyMłodzież z niepełnosprawnością intelektualną reprezentuje ogólnie opóżniony rozwój psychofizyczny w związku z tym konieczne jest objęcie jej dodaktowymi zajęciami logopedycznymi,rewalidacyjnymi lub psychoterapeutycznymi.Zajęcia rewalidacyjne mają się przyczynić do wspomagania,rozwijania i kształtowania zaburzonych funkcji umysłowych.8.. Wspomaganie rozwoju, zdolności i zainteresowań ucznia.. 6.Plik ROCZNY PLAN PRACY ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH.doc na koncie użytkownika wojtekgim • folder Rewalidacja • Data dodania: 20 wrz 2011 .. Program zajęć rewalidacyjnych.doc.. Z jednej strony w czasie zajęć rewalidacyjnych uzupełniane zostają luki w materiale nauczania, z drugiej natomiast poprzez odpowiednie oddziaływanie leczniczo - wychowawcze dochodzi do wyrównywania defektów rozwojowych i kształtowanie"Program zajęć rewalidacyjnych" został opracowany dla uczennicy klasy V a i realizowany będzie na zajęciach rewalidacyjnych w ramach dwóch godziny tygodniowo..

Treści zajęć Treści zajęć zostały dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia XY.

dla szkoły podstawowej, kl. 4-6, wyd.. Aby przyniosły rezultaty muszą być prowadzone z uwzględnieniem etapów rozwoju poszczególnych funkcji.. Przedstawiony w załączniku Program zawiera ćwiczenia w zakresie wszystkich funkcji psychicznych z uwzględnnieniem stopniowania trudności.8.. Usprawnianie techniki czytania.. więcej plików z tego .Przedstawiony program zajęć rewalidacyjnych będzie modyfikowany i uzupełniany w zależności od sytuacji i potrzeb, z równoczesnym uwzględnieniem postępów czynionych przez dziecko.. Ćwiczymy mnożenie liczb" uprawiając ogród".rozwojowe.. 22-26.06 KARTY PRACY - Pozdrawiam, Anna Sobala Witam was w nowym tygodniu, już w letnim nastroju .. Kolonizacja_-_instrukcja.pdf Zaj.kor.komp._Klasa_III.pdfScenariusz zajęć rewalidacyjnych dla ucznia słabowidzącego kl. I, pdf Rozróżnianie zjawisk dźwiękowych - ćwiczenia słuchowe Zestaw ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej - rewalidacja Układanie w logiczny ciąg - świadomość społeczna, scenariusz zajęć Ćwiczenia na materiale geometrycznym - percepcja wzrokowa Metoda małych kroków - dysleksjadywidualnego programu zajęć rewalidacyjnych..

4.Organizacja zajęć Założeniem zajęć rewalidacyjnych jest prowadzenie terapii dwa razy w tygodniu .

Rewalidacja 8b - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 REWALIDACJA 24.06 ZADANIA Pozdrawiam Dagmara Kołacińska Paulina i Bartek .. Dwa aspekty pracy rewalidacyjnej:Zajęcia rewalidacji indywidualnej prowadzone są dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie.. Rozumienie poleceń.. Zajęcia rewalidacyjne.. Modelowanie w glinie i plastelinie: Rozcinanie papieru po liniach prostych, łamanych, ukośnych i falistychDec 1, 2020Apr 25, 2022Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy IV z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim Program - wzór opracowała pedagog PPP w Rabce Zdroju na potrzeby szkoleniowe.. PL. WYN.-Malowane IV.doc.. PL. WYN.- Wędrówki 1.doc.. Podczas pierwszych spotkań przeprowadzona będzie diagnoza wstępna polegająca na zapoznaniu się z uczniem jego dysfunkcjami, rozmowy z nauczycielem-wychowawcą, pedagogiem.. Przy ich realizacji należy wykorzystać wszystkie możliwości, jakie stwarza baza dydaktyczna naszej szkoły.. Zeszyt ćw.. Diagnoza wstępna będzie także opierała się na wynikach19.06.2020..

Wspieranie rozwoju sprawności psychofizycznej ucznia, prowadzenie zajęć niezbędnych do rozwoju psychoruchowego.

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych powinien zawierać następujące punkty: 1 y imię i nazwisko ucznia, y data urodzenia, y klasa, y program opracowano na podstawie: (orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nr…., wywiadu z rodzicami, nauczycielami itd.). Doskonalenie percepcji wzrokowo - słuchowej.. Ćwiczenia cichego czytania ze zrozumieniem, odpowiadanie na pytania do tekstu.. Ćwiczenia ortograficzne i interpunkcyjne, ćwiczenia gramatyczno-stylistyczne, ćwiczenia słownikowe i frazeologiczne.. Opracowany program rewalidacji indywidualnej- wzór- powstał na podstawie zaleceń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej określonych w orzeczeniu o .Jun 10, 2022Jul 20, 2020Podczas ich formułowania należy przede wszystkim mieć na uwadze to, iż zajęcia rewalidacyjne z zasady mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt