Egzamin poprawkowy zawodowy 2022

Pobierz

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI Deklaracja jest dostępna w sekretariacie szkoły.. 06.2022: zmiany: 8:00, 12:30, 17:00: AUD.08.. Zawód: technik ekonomista oraz technik rachunkowości.. Egzamin maturalny w Formule 2022.. 23 sierpnia 2021.. HARMONOGRAM MATURALNYCH EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 11 sierpnia 2021 W "Bez kategorii".. PP 2012 - Deklaracje składane od 1 do 10 września 2021.. Komunikat o dostosowaniach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - FORMUŁA 2012 i 2017 - przeprowadzanego w 2022 r. Komunikat Ministra Edukacji Narodowej …egzamin eksternistyczny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (egzamin eksternistyczny zawodowy).. 20 lipca 2021.. PP 2017 - Deklaracje składane od 1 do 15 …Egzamin maturalny.. Przedstawiamy harmonogram egzaminów poprawkowych w poniższej tabeli.EGZAMIN ZAWODOWY - POPRAWKOWY W SESJI STYCZEŃ-LUTY 2022 Uczniowie, którzy nie zdali egzaminu zawodowego w sesji czerwiec - lipiec 2021r, a chcieliby przystąpić …EGZAMIN POPRAWKOWY EPKwZ Sesja zimowa: styczeń/luty 2022 r. I.. 06.2022.Poprawkowy Egzamin Zawodowy; Kurs Języka Polskiego; Poprawkowy egzamin maturalny; Nabór 2021/2022 (brak tytułu) KURSY W STAŁEJ OFERCIEZ dniem 1 września 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające egzamin zawodowy, do którego obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa …Egzaminy poprawkowe w klasach I-IV TM oraz I-III BSW..

Egzamin zawodowy: AU.36.

O egzaminie; Podstawa programowa; Informatory; Arkusze; Harmonogram, komunikaty i informacje; Wyniki …Wprowadzenie łącznych wyników z egzaminów zawodowych na dokumentach ułatwi pracodawcom rozumienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności nowo …Matura 2020 - egzamin poprawkowy 7 września 2020 W "Bez kategorii"..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt