Kartkówka ze słowotwórstwa klasa 8

Pobierz

W słowotwórstwie wszystkie wyrazy możemy podzielić na wyrazy podstawowe i wyrazy pochodne.. Wyrazy te ze wzgledu na pokrewienstwo znaczeniowe i wspolne elementy formy nazywamy wyrazami pokrewnymi.. c) opisuje świat w języku.. Słowotwórstwo jest to dział języka, który zajmuje się analizowaniem budowy wyrazów i sposobu, w jaki one powstały.. Utwórz rodzinę wyrazów od wyrazu ręka.. d) Fleksja - części mowy.. Uzupełnij tabelę: wyraz podstawowy wyraz pochodny formant zaprosić wykop nieprzyjaciel lekkość czarnoziem kwietnik 2.. Sprawdziany oraz odpowiedzi do testów z serii Historia WSiP dla klas 5, 7, 8.Preview (13 questions) Show answers.. W podanych parach zaznacz formanty i nazwij je.. Str. 33-35 Zadania zostaną sprawdzone podczas lekcji wideo.. Zaznacz ją na karcie pracy, zamalowując odpowiednią literkę.. b) wyrazy zaczynające się na tę samą literę.. (2 lekcje) 1.. Temat #18: Słowotwórstwo - sprawdzian z działu.. Wszystkie sprawdziany podzielone są na grupy A i B. Wszystkie pliki są dop obrania w formacie PDF.. Zapoznanie się ze schematem oraz informacjami na temat nowoczesnej odmiany życiorysu.. Dokonaj analizy słowotwórczej.. Uzupełnij tabelę i podkreśl formanty w wyrazach pochodnych.. Od podanych rzeczowników utwórz czasowniki: start— wrzask — ląd — gniew — 9.. Jeśli pomylisz się, błędną odpowiedź otocz kółeczkiem .Dobry test przed sprawdzianem z polskiego:) - Test 4free.PL - bezpłatne za darmo komponent na stronę www dla WebmasteraSłowotwórstwo..

... Praca klasowa ze slowotworstwa - klasa 6.

a) prawda b) fałsz 8) Wyrazy: lasek, czerwień, zwabiła to: a) wyrazy pokrewne b) wyrazy podstawowe c) żadna z .Słowotwórstwo - Test.. Za pomocą wskazanych przyrostków utwórz rzeczowniki.Plik zawiera zadania sprawdzające stopień opanowania zagadnień ze słowotwórstwa wraz z poprawnymi odpowiedziami, punktacją i propozycją oceny.. Proszę o przesłanie zdjęć ćw.. Zaznacz rdzeń i oboczności.. malować - namalować ………………….8.. domator dzwigac formant zerowy majacy zwiazek z koniem cisnienie nad - wesoly - ek dokuczliwa baba jadac - alnia 2.6.. Jakie znaczenie nadaje wyrazom pochodnym zastosowanie podanych formantów?. Zrosty np. Wielkanoc, dobranocka.. Od czasownika zaświecić utwórz pokrewny: a. czasownik b. rzeczownik c. imiesłów przymiotnikowy bierny d. imiesłów przysłówkowy uprzedni 3.1. a) rdzeń b) wyraz podzielny słowotwórczo c) formant d) podstawa słowotwórcza A. Połącz pojęcie z definicją.. Uzupełnij tabelę.. c) grupa wyrazów pokrewnych.. wyrazy pochodne parafraza słowotwórcza żabka gotowanie cecha rzeczy białej człowiek zajmujący się rolą kobieta krawiec 3. b) wyjaśnia pojęcia z dziedziny języka.. Tworzenie własnego CV w kreatorze.Test ma na celu uporządkowanie i sprawdzenie Twojej wiedzy z zakresu słowotwórstwa, zanim przystąpisz do końcoworocznego egzaminu gimnazjalnego.. Uzupełnij tabelkę..

Sprawdzian wiadomości ze słowotwórstwa 7 ...

W wyrazach pochodnych podkreśl podstawy słowotwórcze i zaznacz głoski oboczne (jeśli takie występują).. ; Wyraz pochodny - ten, który tworzymy od wyrazu podstawowego (dom >> domek).. W wyrazach PIENIĄDZ I PIENIĘŻNY występuje oboczność w podstawie słowotwórczej: Q.. ………… - śnić - …………….. ………… - braciszek - ……………… ………… - dróżka - ……………….. c) Zapożyczanie z obcego języka.Sprawdziany oraz odpowiedzi do testów z serii Matematyka wokół nas dla klas 6, 7.. Dopisz wyrazy podstawowe.. Słowotwórstwo.. ………… - potężny - ……………….WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZE SŁOWOTWÓRSTWA W KLASIE VIII 1. .. czytania ze zrozumieniem w klasie II i III gimnazjum specjalnego autor: Katarzyna Skrzypczyk kategoria: testy Sprawdzian dla klasy III z zadan z trescia.. Sprawdzian części mowy klasa 6 by Ulka25: Składnia i fonetyka - zadania egzaminacyjne by Marzena_Buszka: Cześci mowy w tekście by EmiliaTreska: Różne typy podmiotów - podsumowaniesprawdzian ze słowotwórstwa klasa 3 gimnazjum.pdf (22 KB) Pobierz.. Sprawdzian wiadomości ze słowotwórstwa 7 by NinaUlanowska: Powtórka by basiak04: Sprawdzian części mowy klasa 6 by Ulka25: Składnia i fonetyka - zadania egzaminacyjne by Marzena_Buszka: Cześci mowy w tekściekartkówka ze słowotwórstwa klasa 7.pdf (21 KB) Pobierz..

YouTube.Jak powstają wyrazy, czyli wprowadzenie do słowotwórstwa.

Z.To wyrazy mające więcej niż jedną podstawę słowotwórczą.. na porownywanie ilorazowe i roznicowe autor: Kamila Kossowska kategoria: sprawdziany Kwestionariusz wywiadu z .sprawdzian ze słowotwórstwa klasa 6 z odpowiedziami.pdf (22 KB) Pobierz.. Zestawienia - połączenie wyrazów pisanych .sprawdzian ze słowotwórstwa klasa 7 z odpowiedziami.pdf (22 KB) Pobierz.. 6, 7 i 8 ze s. 108 i 109 z zeszytu ćwiczeń do 24 kwietnia.. Format PDF, 215,08 KB .. Szkoła podstawowa klasy 4-8.. Wyraz pochodny Parafraza słowotwórcza Wyraz podstawowy Podstawa słowotwórcza Formant Oboczności dróżka mroźny 2.. ………… - ruszać - ………… ………… - leśny - …………….. Do podanych wyrazów dopisz po dwa przykłady wyrazów wyrażających dodatni i ujemny stosunek mówiącego.. Temat: Pracujemy z kreatorem CV.. W każdym z poleceń prawidłowa odpowiedź jest tylko jedna.. b) Tworzenie wyrazów od wyrażeń przyimkowych np. nad morzem = nadmorski.. Rozróżniamy następujące formanty: .Słowotwórstwo - sprawdzian kl. VI 1.. Matematyka z Plusem Sprawdziany Testy PDF 2020 2 listopada, 2019; Planeta Nowa Klasa 5-8 Sprawdziany Testy PDF 2020 1 listopada, 2019; Swiat Fizyki Sprawdziany Klasa 7, 8 Testy PDF 2020 31 pazdziernika, 2019; To Jest Fizyka Sprawdziany Klasa 7, 8 Testy PDF 2020 31 .Grade/level: 8 Age: 10+ Main content: Gramatyka ..

kartkowka ze slowotworstwa klasa 7 ( kartkowka_ze_slowotworstwa_klasa_7.pdf ) ... 4-8.

Kartkówka nr 9.. Dokumentacja Przedmiotowy system oceniania.. fajny - miły - 2.. Powstawanie nowych wyrazów: a) Tworzenie nowego wyrazu od dwóch słów np. sam + chodzić = samochód.. W niżej podanych rodzinach wyrazów podkreśl rdzenie .TEST ze słowotwórstwa 1.. 3) Wyrazem podstawowym do słowa .1 SPRAWDZIAN ZE SŁOWOTWÓRSTWA W KLASIE VII S; 22.04. dziecko - .,., ; ., .Sprawdzian "Słowotwórstwo", plik: sprawdzian-slowotworstwo.doc (application/msword) Słowa na czasieTemat #17: Zestaw zadań powtórzeniowych ze słowotwórstwa - samodzielna praca w zeszycie ćwiczeń.. Temat #19: Ja rymuję, gdy się dobrze czuję!b) Słowotwórstwo - powstawanie nowych wyrazów.. Wyraz podstawowy - ten, od którego tworzymy wyraz pochodny ( dom >> domek).. Do podanych wyrazów dopisz po 4 wyrazy bliskoznaczne.. Złożenia np. gwiazdozbiór (gwiazd-o-zbiór), łamigłówka (łam-i-główka), męczydusza (męcz-y-dusza), samolot (sam-o-lot) - podstawy słowotwórcze połączone wrostkami -o-, -i-, -y-.. wyraz pochodny znaczenie wyraz podstawowy formant koszyk mały kosz kosz -yk podskoczyć skoczyć w górę skoczyć Pod - domator lubiący siedzieć w domu dom - ator dźwig urządzenie do dźwigania ciężarów dźwigać formant zerowy6) Wskaż prawidłowo zbudowaną rodzinę wyrazów: a) rogal, rogalik, rożen, róg b) kot, kotek, kocić, koci c) piła, piłować piłka, palnik 7) W wyrazach pochodnych możemy wyróżnić temat słowotwórczy i formant.. ilość materiałów: 4.. 1) Rodzina wyrazów to: a) grupa wyrazów bliskoznacznych.. Przedmiotowy system oceniania.. 2) Definicja słowotwórcza: a) opisuje znaczenie nowo utworzonego słowa.. Wykonanie w zeszycie ćwiczeń polecenia 6, 7 i 8 ze s. 108 i 109.. Słowotwórstwo - karta pracy Słowotwórstwo -karta pracy 1.. W wyrazach MRÓZ i MROŹNY występują oboczności w podstawie słowotwórczej: NARAMIENNIK, POPOŁUDNIE, PODDASZE- Wyrazy podstawowe dla podanych wyrazów to:Kartkówka zdania złożone współrzędnie Wykresy zdań złożonych współrzędnie ID: .. Sprawdzian nr 6. wyraz pochodny znaczenie wyraz podstawowy formant koszyk -yk skoczyc w gore.. ; Formant - cząstka, którą dodajemy do podstawy słowotwórczej, aby utworzyć nowy wyraz..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt