Algorytm słowny przykład

Pobierz

Zapisz algorytm opisujący postępowanie przy poszukiwaniu pomyślanej liczby (z podanego zakresu w możliwie najmniejszej liczbie prób).. Rozwiązanie 1.. Bardziej złożone są algorytmy z warunkami.. Na podstawie zadania 1 zbuduj algorytm obliczający kolejne potęgi podanej liczby (np. czwartą i piątą).. Wynik dodania wstaw pod pierwiastek 8.. Czwarty krok obejmuje wyświetlenie wyniku.. Opis słowny W jaki sposób obliczymy średnią dwóch liczb?. Przykład: JAJECZNICA NA SZYNCE DLA POCZĄTKUJĄCYCH składniki: .. Przykład: obliczenie pola prostokąta o bokach a, b Specyfikacja: Dane: długości boków prostokąta - a, b Wynik: pole prostokąta P Lista kroków: 1. .. opis słowny lista kroków (przedstawiamy algorytm w kolejnych punktach, czyli krokach, a każdy punkt .. Wprowadź a, b 3.. Ustaw zmienną Suma na 0.. Algorytmy liniowe(1) Przykład zapisu algorytmu za pomocą schematu blokowego Algorytm - przepis, zbiór poleceń, opis ciągu operacji prowadzących do rozwiązania konkretnego problemu.. Przykład.. Przykładami takiego opisu algorytmu mogą być: przepis kulinarny, Schemat blokowy - jest jedną z najpopularniejszych form przedstawiania algorytmu.Rozwiązanie (algorytm) 1.. Lista kroków algorytmu - uporządkowany opis wszelkich czynności, jakie mają być wykonane w ramach algorytmu.. Start Suma:=0 Podaj(n) i:=0 Dopóki i

Zakończ algorytm.

Równoległobok jest stosowany do odczytu lub zapisu danych.. Weźmiemy dwie liczby i je zsumujemy, a otrzymany wynik podzielimy przez 2.. Ana­ lizując zapis graficzny, przypomnij sobie znaczenie poszczególnych bloków - wejścia-wyjścia, decyzyjnego i operacyjnego.. wczytaj(a) wczytaj(b) Jeśli a > b to wypisz(a) w przeciwnym razie wypisz(b) Przykład 2.. Istnieje jeszcze jeden sposób zapisu algorytmu.1.. Inaczej jest to sformalizowany zestaw czynności, które należy wykonać, aby uzyskać dany wynik, w szczególności, aby wyliczyć go na podstawie określonych danych.JAK PREZENTUJEMY ALGORYTMY ?. Przykładami takiego opisu algorytmu mogą być: przepis kulinarny, recepta wykonania leku, metoda rozwiązania zadania.Przykład prostego algorytmu dzielenia zapisanego w postaci schematu blokowego i listy kroków znajdziesz na rysunku 4.2.. Zmierz czy jedne z równoległych boków są dłuższe od drugich 3.. Może istnieć kilka różnych przepisów dających na końcu bardzo podobną potrawę.Opis słowny Algorytm opisujemy słowami przedstawiając kolejne operacje oraz sposób ich wykonania.. Dodaj wyniki potęgowania 7.. Wystarczy teraz po prostu to zapisać.. Przykład, lista kroków jakie należy wykonać podczas gotowania jajka na miękko: Krok 1.. Sposoby zapisu algorytmów Algorytm można przedstawić w różnej formie w zależności od problemu, który chcemy rozwiązać..

Rodzaje algorytmów: 2.1.

JESZCZE JEDEN PRZYKŁAD .Może to być lista kroków, zwykły opis słowny, schemat blokowy algorytmu, programu lub w jakikolwiek inny sposób.. Opis słowny algorytmu Opisujemy, jakie kroki należy wykonać, aby dojść do celuTemat: Rodzaje algorytmów Dzisiaj bardziej teoretyczny temat, chociaż nie koniecznie - bo oba pojęcia stosujecie na co dzień.. Do prezentacji algorytmów można stosować: a) opis słowny, b) wypunktowaną listę kroków, c) schemat blokowy,Rodzaje zapisu algorytmów Opis słowny - polega na logicznym i zrozumiałym dla odbiorcy przedstawieniu kolejnych czynności (akcji), jakie należy wykonać, aby osiągnąć zamierzony efekt.. Krok drugi sumowanie, a krok trzeci dzielenie tej sumy przez trzy.. Dla przykładu przedstawimy algorytm Euklidesa znajdowania NWD.. Sprawdź czy boki a i a oraz b i b są względem siebie równoległe 2.. Dla przykładu, aby ugotować bigos, należy w określonej kolejności oraz odstępach czasowych ( imperatyw czasowy) dodawać właściwe rodzaje kapusty i innych składników.. Zwiększ zmienną Suma o resztę z dzielenia liczby n przez 10.. Zbuduj algorytm obliczający pierwiastek kwadratowy i sześcienny danej liczby.. W jego obrębie należy umieścić stosowną instrukcję np. Read(x) lub Write(x) (można też stosować opis słowny np. "Drukuj x na ekran")..

4.Przykłady algorytmów Przykład 1.

Włóż jajko do gotującej się wody.algorytm zapewnia osiągnięcie rozwiązania w skończonej liczbie kroków (czyli w skończonym czasie) dokładna liczba kroków nie jest znana a priori algorytm posiada warunek zakończenia n ∑(n) 1 1 2 4 3 6 4 13 5 4096 6 10 1439 10 3↑↑↑3 12 4096 ↑↑166 3 podniesione do potęgi 3 3 3 razy, tj. 3 z 7 625 597 484 987 potęgamiJako przykład stosowanego w życiu codziennym algorytmu podaje się często przepis kulinarny.. Algorytm to jednoznaczny przepis, dyktujący krok po kroku sposób postępowania, w celu rozwiązania pewnego problemu lub sposobu osiągnięcia jakiegoś celu.. Jeżeli jest to możliwe spierwiastkuj 9.Opis słowny algorytmu Opis słowny algorytmu to przedstawienie rozwiązania problemu za pomocą słów.. Opis słowny Lista kroków Drzewo algorytmu Schemat blokowy Zapis w postaci programu .. Wyprowadź wynik: Sr.. Algorytmy warunkowePRZYKŁAD: Kiedy tłumaczymy komuś jak ma gdzieś dojść i mówimy: .. , który pozwala naszemu rozmówcy dotrzeć do miejsca, do którego zmierzał.. Przykład schematu blokowego iteracyjnego Mamy dodać do siebie pewną ilość (czyli n) liczb (czyli a).. Start i := 0 Dopóki i<10 Wczytaj(a) Suma := Suma + a i := i + 1 Koniec 2.. Zmiennej P przypisz wartość P:=a*b 4.. Wczytaj dwie liczby całkowite i wyznacz większą z nich..

Zacznij algorytm 2.

Jeżeli powyższe warunki są spełnione jest to prostokąt 4.. Wyprowadź P 5.Musi być zrozumiały dla odbiorcy.. Przypuśćmy, .. Algorytm jest poprawnie wykonywany dopóki wprowadzone dane znajdują się w zakresie użytego .Przykład działań niealgorytmicznych np. np. twórczość artystyczna (malowanie obrazów, komponowanie muzyki itp.) 2.. Dla podanej liczby naturalnej wypisz wszystkie jej naturalne dzielniki.W tym artykule jako przykład służyć mi będzie problem rozkładu liczby na czynniki.. Wypisz wartość zmiennej Suma.. Schemat blokowy - przykład Przykład: Algorytm sprawdzający, która z podanych liczb x i y jest mniejsza.Przykład: obliczenie pola prostokąta o bokach a, b Specyfikacja: Dane: długości boków prostokąta - a, b Wynik: pole prostokąta P Lista kroków: 1.. NWD - największy wspólny dzielnik (ang. GCD - Greatest Common Divisor) liczb a i b jest największą liczbą naturalną, która jednocześnie dzieli a i b bez reszty.Przykładem są proste algorytmy z matematyki, na przykład obliczanie średniej trzech liczb.. Algorytm można przedstawić na wiele różnych sposobów: • w postaci opisu słownego, • w postaci listy kroków, •1.. Najprościej mówiąc algorytm to przepis rozwiązania pewnego zadania w postaci skończonej liczby kroków.. Przykład - schemat blokowy Kod w języku programowania Najbardziej formalnym i dokładnym opisem algorytmu jest jego implementacja w wybranym języku programowania.Przykładowe rozwiązania zawierające wszystkie sposoby zapisu algorytmu zaprezentuję poniżej.. Krok pierwszy to podanie trzech cyfr.. Będę go używać przy każdym ze sposobów zapisu algorytmów, abyście mogli sami porównać te zapisy ze sobą.. Wykonaj potęgowanie 6.. Zacznij algorytm 2.. Algorytm musi być skończony, czyli jego zapis ma składać się ze skończonej liczby znaków.Przykład, opis słowny algorytmu parzenia kawy: Wziąć czajnik, sprawdzić, czy jest w nim wystarczająca ilość wody, jeśli nie należy dolać .. Lista kroków pozwała dokładnie zdefiniować cały algorytm.. Wykonaj zapis a^2+b^2=c^2 5.. Figura ta ma dokładnie jedną strzałkę wchodzącą i jedną wychodzącą.Algorytmika Pojęcia podstawowe: Algorytm - jednoznacznie sformułowany sposób postępowania, który w skończonej liczbie kroków umożliwia rozwiązywanie określonego zadania.. Chodzi o to, żeby mieć po tym kroku prócz jasno określonego celu wstępną wersją algorytm.. Powyższy przykład zapisany został za pomocą liczby kroków.Opis słowny - polega na logicznym i zrozumiałym dla odbiorcy przedstawieniu kolejnych czynności (akcji), jakie należy wykonać, aby osiągnąć zamierzony efekt.. Dopóki liczba n jest większa od 0, wykonuj kroki 3.1 i 3.2 3.1. i←2 dopóki a>=2 dopóki reszta z dzielenia "a" przez "i" równa się 0 wypisz "i" a←a/i i←i+1 wypisz 1 Schemat blokowyPrzykład 2: Algorytm wczytuje i sumuje n liczb..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt