Przykłady cyberterroryzmu

Pobierz

Na razie grupy terrorystyczne starają się wykorzystać siłę rażenia Internetu poprzez prowadzenie kampanii psychologicznych, a więc akcji mających na .Cyberterroryzm - neologizm opisujący dokonywanie aktów terroru przy pomocy zdobyczy technologii informacyjnej.. Niektórzy autorzy wybierają bardzo wąską definicję: odnoszącą się do mutacji znanych organizacji terrorystycznych, ataków na dezorganizację systemów informatycznych, których głównym celem jest wywołanie alarmu i paniki.Zgodnie z tą ograniczoną definicją trudno jest zidentyfikować wszystkie przypadki cyberterroryzmu.Sprawcami cyberataków mogą być terroryści oraz hakerzy, crackerzy, aktywiści, wandale, frustraci, szpiedzy, działacze ruchów narodowowyzwoleńczych, podmioty gospodarcze czy też resorty siłowe państwa.. Uwzględniając charakterystykę metod wykorzystywanych przez te grupy, można wyróżnić następujące przykłady konsekwencji ataków cyberterrorystycznych: kradzież i przechwytywanie cennych informacji, ujawnienie tajnych oraz prywatnych informacji (w tym danych osobowych), zniszczenie (usunięcie) danych o kluczowym znaczeniu,Kolejnym przykładem działań cyberterrorystycznych może być tak zwany flooding, okupowanie sieci, czyli obciążenie systemu informatycznego dużą liczbą danych, czego można dokonać nawet za pomocą poczty elektronicznej.Charakter cyberterroryzmu obejmuje zachowania z wykorzystaniem technologii komputerowej lub internetowej, które: ..

Pojęcie cyberterroryzmu.

Ma na celu wyrządzenie szkody z pobudek politycznych lub ideologicznych, zwłaszcza w odniesieniu do infrastruktury o istotnym znaczeniu dla gospodarki lub obronności atakowanego kraju.. Przykłady.. Zjawiska takie, jak globalizacja, rozwój technologiczny i powszechne wykorzystanie Internetu doprowadziły do powstania cyberprzestrzeni, tzn. cyfrowej przestrzeni przetwarzania i wymiany informacji.. Jednym z tych zjawisk jest pojawienie się cyberterroryzmu, który jest połączeniem klasycznych działań terrorystów z wykorzystaniem najnowszych urządzeń teleinformatycznych.2.1 Najbardziej znane przykłady ataków cyberterrorystycznych oraz ich skutki 2.2 Hakerzy - przedstawiciele Cyberterroryzmu niepaństwowego 2.3 Rozwój CyberterroryzmuPRZYKŁADY UŻYCIA.. w przestrzeni tej funkcjonują najnowsze osiągnięcia współczesnej cywilizacji informacyjnej, techniki oraz technologie informacyjne, teleinformatyczne i telekomunikacyjne.. Operacja może być wykonana przez każdego w dowolnym miejscu na świecie, ponieważ może być wykonana tysiące mil od celu..

Niewidzialna groźba cyberterroryzmu .

W przeciwieństwie do polskiej definicji, ta wskazuje na militarne aspekty .Na przykład, ataki na Sony przeprowadzone przez północnokoreańskich włamywaczy nie zawsze są uznawane za przejaw cyberterroryzmu.. Wiedza oraz wysoka świadomość społeczeństwa jest kluczową sprawą w walce z cyberterroryzmem (academicon.pl).Powyższe określenie cyberterroryzmu dokładniej precyzuje tę formę terroryzmu.. Lewis podkre śla, że celem cyberterroryzmu jest nie tylko wymuszenie okre ślonych działa ń, ale równie ż sparali żowanie lub osłabienie działania energetyki, transportu i in-nych struktur narodowych 18.. Średnia ocen: 5,6 / 10 5 ocen .. Tworzą ją wszystkie systemy i sieci teleinformatyczne oraz powiązania zachodzące pomiędzy nimi.Cyberterroryzm jest kontrowersyjny termin.. Rozwiązania przeciwdziałania cyberterroryzmowi w rzeczypospolitej polskiej .. 43 3.2.. Dlatego nie każdy cyberprzestępca jest cyberterrorystą, ale ten.red a kc ja nau kowa cena 60 zł A ndr zej Podr a z a Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku Paw e ł P o t a k ow s k i K r z ysztof W i a k Monografia składa się z - logicznie ze sobą powiązanych - trzech części obejmujących wymiar polityczny cyberterroryzmu, jego wymiar prawny i instytucjonalny oraz wymiar szczególny, związany z prawem karnym, jako prawem pełniącym funkcję .Cyberterroryzm jako przykład przestępczego wykorzystania nowoczesnych technologii Cyberterrorism as an example of illegal exploitation modern technology..

Podaj przykłady najczęstszych działań cyberterrorystów ( 5 przykładów).

W jednym z nich cyberterrorysta wdziera się jako haker do systemu kontrolnego zakładów produktów zbożowych i zmienia poziom dawkowania żelaza.. Przykłady cyberterroryzmu w XXI wieku .. 55 Zakończenie .. 60 Bibliografia .. 62Abstrakt Wraz z postępem technologicznym i rozwojem światowego internetu, zagrożenie nowymi formami terroryzmu zaczęło przybierać na sile.. Na podstawie listy celów analitycy doszli do wniosku, że za całą akcją stały Chiny.489 Cyberterroryzm jako współczesne zagrożenie bezpieczeństwa państwa W sumie, podczas bombardowania Jugosławii zostało zaatakowanych blisko 100 serwerów NATO.. Znamienne jest określenie strony atakującej, otóż nie musi to być grupa terrorystyczna w przykładzie Al-Kaidy, lecz równie dobrze może nim być taki kraj jak USA, Chiny czy Rosja.. Polega na celowym zakłóceniu interaktywnego, zorganizowanego obiegu informacji w cyberprzestrzeni.. Atakowano w najróżniejszy sposób.w związku z atakiem w cyberprzestrzeni zakłóceniu ulega przede wszystkim działanie materialnych elementów infrastruktury krytycznej państwa obrazowym przykładem takich działań i ich skutków jest atak na budynek mieszczący istotny węzeł internetowy i zespół routerów, co może spowodować skuteczne załamanie komunikacji internetowej odczuwalne w …1..

Stany Zjednoczone i NATO wobec wyzwań cyberterroryzmu ........... 49 3.3.

akt przemocy przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej, którego celem jest zniszczenie infrastruktury informacyjnej atakowanego kraju; e-terroryzm.Black Ice.. Glosbe Usosweb Research Ponadto atakowane są nowe cele, toteż dziennikarze i analitycy byli zmuszeni ukuć takie wyrażenia, jak " cyberterroryzm ", "ekoterroryzm" czy "terroryzm biologiczny".cyberterroryzm.. Cyberterroryzm należy współcześnie do kluczowych zagrożeń bezpieczeństwa państwa ("Państwo i społeczeństwo", red. S. Kilian, nr 2/2010).. Skutek: dzieci chorują i umierają.cyberterroryzm powstał na gruncie terroryzmu z wykorzystaniem nowego obszaru działania, jakim jest cyberprzestrzeń.. Dla terrorystów metody działania wykorzystujące nowoczesne technologie z biegiem czasu mogą zyskać przewagę nad metodami tradycyjnymi, fizycznymi.W 1997 r. B. Collin opisał kilka przypuszczalnych scenariuszy cyberterroryzmu.. a) cyberterroryzm jest przestępstwem b) podłożem cyberterroryzmu mogą być zarówno cele ideowe, jak i chęć osiągnięcia zysku c) Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP określa działania, które mają być podjęte wBankowości elektronicznej, handlowi elektronicznemu, usługom telekomunikacyjnym, e-learningowi, i innym podobnym aktywnościom współczesnego człowieka, towarzyszą: rozsyłanie reklam i komunikatów (spamming), naruszenie tajemnicy telekomunikacyjnej, szeroko rozumiana przestępczość komputerowa, itp.J.. Do tego typu działań można tez zaliczyć działania hakerskie i inne działania z .1.. Według natowskich specjalistów przynajmniej w części odpowie- dzialni są za to hakerzy zatrudnieni przez jugosłowiańskich wojskowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt