Uzupełnij wyrazy odpowiednimi literami do diagramu a wpisz kolejno te słowa

Pobierz

Odpowiesz?. Wiecz_r p_ek_ykiwać _oryzont s_arakteryzował wizer_nek _wszesny pienię_ny słodzi_tki t_miel jam_lec.. Będzie brał z koledami w dwa odnie.Uzupełnij podane wyrazy odpowiednimi literami .. Temat cyklu: " Ortograficzne potyczki"- pisownia wyrazów z "ó" i "u".jej literą, np. gdy wybierasz odpowiedź A: wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiednimi literami, np. gdy wybierasz odpowiedź FP: do informacji oznaczonych właściwą literą dobierz informacje oznaczone liczbą lub literą i zamaluj odpowiednią kratkę, np. gdy wybierasz literę B i liczbę 1: 9.nięty wyraz do diagramu, w którym ujawniono wszyst-kie litery B, G i Ł.. 4. Przyjrzyj się poniższym anagramom.. mkuag - pakrut - cduh - łkuakuk - urak - żkauła - użarw - zbulka -3 Wstaw brakujące litery rz lub ż, a następnie wpisz wyrazy we właściwe miejsca.. W puste miejsca wpisz h lub ch.. ś czy si.. bra ci a. bo ci an.Do diagramu krzyżówki wpisz kolejno te przysłówkiktóre nie podlegają stopniowaniu prostemu .. Dla ułatwienia podano pierwsze litery wyrazów, które nale Ŝy odgadn ąć.. Wpisz w odpowiednie miejsce diagramu kolejny wyraz bliskoznaczny do podanych wyrazów , zaczynających się od ,,nie".Do diagramu A wpisz kolejno wyrazy które z przeczeniem nie piszemy łącznie a do diagramu B wpisz kolejno wyrazy które z przeczeniem nie piszemy oddzielnie …..

Uzupełnij wyrazy odpowiednimi literami z ramki.

P od każdą ramką zapisz słowa, które uzasadniają pisownię uzupełnionych wyrazów.. K 1 A 7 6 8 S 9 O 2 5 T 3 4 K = niejedna w bibliotece A = twórca dzieła S = w niej karty katalogowe O = opis katalogowy pomocniczy, kieruj ący do hasła opisu głównegoUzupełnij odpowiednimi literami rymowanki początkującego poety Jerzego.. Kierunek wpisywania liter oznaczono strzałką.. odpowiadać.. Naley je ż uzupełnić literą (inną od poprzednich).. Litery z pól z kropk, czytane kolu-ą mnami, utworzą początek jeszcze jednego określenia: … Bo_ka.. Polecam ćwiczenia utrwalające znajomość wybranych reguł ortograficznych, dotyczących pisowni "u" I "ó".. Jakie to słowa?. Question from @Ma48484 - Szkoła podstawowa - PolskiLitery przeniesione z ponumerowanych pól do diagramu utworz ą hasło.. Litery z pól diagramu B, przemieszczone do dia-gramu D zgodnie z prze-Platforma Edukacyjna - gotowe opracowania lekcji oraz testów.. _uragan 3.zadanie z polskiego , fonetyka, POMOŻESZ ?. 3 4 Wskaż rysunek, który przedstawia formę ronda.8.. .Do diagramu A wpisz kolejno wyrazy które z przeczeniem nie piszemy łącznie a do diagramu B wpisz kolejno wyrazy które z przeczeniem nie piszemy oddzielnie ….Do diagramu A wpisz kolejno wyrazy które z przeczeniem nie piszemy łącznie a do diagramu B wpisz kolejno wyrazy które z przeczeniem nie piszemy oddzielnie …..

Uzupełniamy wyrazy w ramce: ć czy ci.

Połącz kolejno tylko te liczby, obok których stoją wyrazy uzupełnione literą h. 1.. Uzupełnij tabelę wpisując do każdej rubryki po 5 odpowiednich wyrazów z poniższego tekstu.. W napisanych wyrazach dowolnym kolorem zamaluj okienka z literą u.. Nasz język ojczysty jest pięknym, ale równocześnie - jednym z najtrudniejszych języków świata, obfitującym w wiele skomplikowanych zasad, rozległych reguł, czy pojawiających się niespodziewanie, niewytłumaczalnych wręcz wyjątków.Ile moli mieszka w ulu?, bo, bo Ta sałata pochodzi z kopalni w Wieliczce.. .Do diagramu A wpisz kolejno wyrazy które z przeczeniem nie piszemy łącznie a do diagramu B wpisz kolejno wyrazy które z przeczeniem nie piszemy oddzielnie ….Do diagramu A wpisz kolejno wyrazy które z przeczeniem nie piszemy łącznie a do diagramu B wpisz kolejno wyrazy które z przeczeniem nie piszemy oddzielnie ….. Uluz 10 zdan z podanymi 10 wyrazami - wyrazy moga sie powtarzac ale beda liczone za jeden raz i musza byc wszystkie uzyte nie koniecznie w podanej kolejnosci.Do diagramu należy wpisać kolejno następujące czasowniki: smucić się.. 1 Wstaw w wyznaczone miejsca odpowiednie litery, tak aby powstał schemat ukazujący formę piosenki Na okrągło.. Proponuję konspekty lekcji ortografii w klasie piątej "Ortograficzne potyczki"..

Wpisz do diagramu właściwe odpowiedzi.

Jeśli chcesz zrobić "dostawkę" do jakiejś litery na planszy po prostu dopisz tą literę na końcu.Wpisz do diagramu odpowiednie wyrazy - pomoże ktoś?. Np. wpisanie DAG[KAS]I powoduje wyszukanie jedynie słów KASA i KAS, ponieważ tylko te zawierają wyraz umieszczony w nawiasach kwadratowych.. Wpisz w odpowiednie miejsce diagramu kolejny wyraz bliskoznaczny do podanych wyrazów , zaczynających się od ,,nie".. 2011-09-29 06:46:05; Sposrod podanych wyrazów wybierz te, ktore maja forme miejscownika.Zgodnie z kolejnoscia jaka wystepuja 1 ich litery wpisz to diagramu.. Objaśnij znaczenie uwożonego wyrazu 2011-12-12 19:17:45; Od podanych wyrazów utwórz wyrazy pochodne z formantem zerowym a następnie wpisz je do diagramu:) 2010-12-19 18:12:57Zapisz, jakie znaczenia niezwiązane z muzyką ma wyraz "rondo".. Możesz skorzystać ze słownika języka polskiego.. ź czy zi.. 2012-02-02 16:13:39; Po wypełnieniu diagramu w zaznaczonej kolumnie powstanie hasło.. mam 5 wyrazów 1.na 2 miejscu rz a na 5 ż 2.na 3 miejscu rz a na 8 ż 3.na 1 miejscu ż a na 7 rz 4.na 1 miejscu rz a na 3 ż 5.na 4 miejscu rz a na 6 żDo tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. Zakreśl kolorową kredką.. Znajdź je.. Odgadnij, kim są osoby stojące na przystanku.. B b D d G g P p Paweł popiegł do bomu do diłkę..

Średnia: 4.67.Odgadnij wyrazy i wpisz je do diagramu według podanego wzoru .

Dwuznak piszemy, gdy w innych formach wyrazu wymienia się na .. Wzdłuż linii przerywanych odczytaj objaśnienie ostatniego Zapisz je.. Dla ułatwienia podano niektóre litery.. jan kochanowski to nie jest rozwiazanie za mało liter ; 3 imie 10 nazwisko z góry dzieki dam 5 i naj.Napisz wyrazy pokrewne do słowa orator 3-4. baga ami, p edziale, pasa erami, Dwo ec, p yjaciel, Wcią , mo emy uwie yć, ubry, p esiadamy, Białowie y, P ygoda, p yjechał, T ymajcie Wykonaj ćwiczenie.. 2010-11 .Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język polski Zadania z polskiego.. ń czy ni.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Na ich podstawie odgadnij 10-literowe słowo i wpisz je rzędami do niebieskich pól kolejnego diagramu.. Odgadnięte na podstawie tak utwo-żenie, wpisane do dolnej kratownicy, sta-nowi dodatkowe rozwiąza-nie .Uzupełnij teksty podanymi literami oznaczającymi spółgłoski miękkie Proszę to na jutro.. Otocz te słowa pętlą.. docwiczenia.pl Kod: S5YUU4 Ortografia dla każdego P o ie dr óżowando diagramu A (ostatnia litera jednego słowa jest początkową następnego), a następnie z liter w każ-dej kolumnie ułóż nowe wyrazy (jeden w liczbie mnogiej) i wpisz je do diagramu C. pokaż więcej.. Oceń to zadanie: Oceń to zadanie.. .Do diagramu A wpisz kolejno wyrazy które z przeczeniem nie piszemy łącznie a do diagramu B wpisz kolejno wyrazy które z przeczeniem nie piszemy oddzielnie ….Do diagramu A wpisz kolejno wyrazy które z przeczeniem nie piszemy łącznie a do diagramu B wpisz kolejno wyrazy które z przeczeniem nie piszemy oddzielnie ….. W kolorowy rząd w diagramie B wpisz nazwisko bohatera książki "Przerwana dekada".. Uzupełnij zasadę ortograficzną.. 8x=3000g /:8. x=375gWskazówka: Gdy szukasz wyrazów zaczynających się lub kończących jakimiś konkretnymi literami użyj nawiasów kwadratowych "[]".. 2010-04-18 09:23:01; Wpisz do diagramu odgadnięte wyrazy.We wszystkich występuje dwuznak "DŻ".To tylko 4 wyrazy, pomożesz?. Ortografia dla każdego, bo Podczas mrozu powierzchnię jeziora pokrywa but., bo 5 Wpisz do diagramu odpowiednie wyrazy z ó. Zapisz rozwiązanie, a następnie sprawdź, w których słowach wpisanych do krzyżówki występuje ó niewymienne.. Obowiązkowa do przeczytania w szkole.. Wtedy to papież Innocenty II wysłał do arcybiskupa gnieźnieńskiego, Jakuba, bullę (urzędowydokument papieski) zawierający informację dotyczące majętności arcybiskupstwa.Poszukaj, napisz po śladzie litery odpowiednim kolorem kredki i policz, ile jest liter.. Question from @Emka3366nowak - Szkoła podstawowa - PolskiWpisz kolejno do diagramu wyrazy w których i nie jest samogłoską.. Do każdego wyrazu dopisz regułę ortograficzną ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt